BẠN THÍCH THỂ LOẠI NÀO NHẤT ?

ANIME,MANGA

COMIC ,CARTOON,MARVEL,DC

TOKUSATSU ,REAL ACTION HERO

KHÁC

RKF KAMEN RIDER ZI-O

Giá bán : 690,000 VND

SHF DRAGON BALL Z - MAJIN BOO

Giá bán : 2,500,000 VND

SHF ANT-MAN : ANT-MAN & THE WASP

Giá bán : 1,750,000 VND

SHF SONGOKU EARTH VER

Giá bán : 1,550,000 VND

SHF STREET FIGHTER SAKURA

Giá bán : 1,450,000 VND

SHF IRON MAN MK6 & HALL OF ARMOR SET

Giá bán : 3,700,000 VND

SHF IRON MAN MK5 & HALL OF ARMOR SET

Giá bán : 3,600,000 VND

SHF IRON MAN MK4 & HALL OF ARMOR SET

Giá bán : 3,900,000 VND

SHF BLACK WIDOW INFINITY WAR

Giá bán : 2,150,000 VND

SHF DRAGON BALL KAME - SENNIN

Giá bán : 2,200,000 VND

SHF STREET FIGHTER KEN MASTERS

Giá bán : 1,650,000 VND

SHF GARO 2.0 LIKE NEW

Giá bán: 3,300,000 VND

Giá K/M: 3,200,000 VND

SHF ULTRAMAN BELIAL ASTROCIOUS

Giá bán : 2,300,000 VND

SHF MIMBA STORMTROPPER

Giá bán : 1,650,000 VND

  • Lượt truy cập: 26,728,908

  • Tham gia : 04/03/2013

  • Số lượng SP : 8,832