BẠN THÍCH THỂ LOẠI NÀO NHẤT ?

ANIME,MANGA

COMIC ,CARTOON,MARVEL,DC

TOKUSATSU ,REAL ACTION HERO

KHÁC

FIGHTING ARMOR WOLVERINE (JPV)

Giá bán : 2,900,000 VND

ULTRA ACT ULTRAMAN TIGA FAKE

Giá bán : 550,000 VND

SHF ULTRAMAN ZERO FAKE

Giá bán : 600,000 VND

DASIN MODEL ULTRAMAN ORB ORIGIN

Giá bán : 670,000 VND

DILABAO GOURD BROTHERS SET

Giá bán : 650,000 VND

TB LEAGUE 1/12 ANUBIS

Giá bán : 2,550,000 VND

ANUBIS GUARDIAN OF THE ...

Giá bán : 4,900,000 VND

ACTION FIGURE TYCHUS FINGLAY FAKE

Giá bán : 790,000 VND

1000TOYS HELL BOY FAKE

Giá bán : 699,000 VND

MAFEX MICHAEL JORDAN FAKE

Giá bán : 599,000 VND

BBK BBK008 1/6 HALLOWEEN KILLER

Giá bán : 2,500,000 VND

  • Lượt truy cập: 43,061,256

  • Tham gia : 04/03/2013

  • Số lượng SP : 16,797