BẠN THÍCH THỂ LOẠI NÀO NHẤT ?

ANIME,MANGA

COMIC ,CARTOON,MARVEL,DC

TOKUSATSU ,REAL ACTION HERO

KHÁC

DIAMOND SELECT ZOMBIE SABERETOOTH

Giá bán : 1,350,000 VND

MARVEL SELECT SPIDERMAN GAME

Giá bán : 880,000 VND

MARVEL SELEC SUPERIOR SPIDER-MAN

Giá bán : 990,000 VND

DIAMOND SELECT GIPSY AVENGER

Giá bán : 950,000 VND

MARVEL SELECT GOG GROOT

Giá bán : 1,500,000 VND

MARVEL SELECT GOG DRAX

Giá bán : 1,500,000 VND

MARVEL SELECT AGENT VENOM

Giá bán : 1,050,000 VND

MARVEL SELECT GAMBIT

Giá bán : 950,000 VND

MARVEL SELECT GROOT

Giá bán : 1,500,000 VND

DIAMOND SELECT HAWKEYE

Giá bán : 750,000 VND

MARVEL SELECT GAMBIT KO BOX

Giá bán : 750,000 VND

  • Lượt truy cập: 50,071,997

  • Tham gia : 04/03/2013

  • Số lượng SP : 17,701