BẠN THÍCH THỂ LOẠI NÀO NHẤT ?

ANIME,MANGA

COMIC ,CARTOON,MARVEL,DC

TOKUSATSU ,REAL ACTION HERO

KHÁC

DIAMOND SELECT ZOMBIE SABERETOOTH

Giá bán : 1,350,000 VND

MARVEL SELECT SPIDERMAN GAME

Giá bán : 880,000 VND

MARVEL SELECT GOG GROOT

Giá bán : 1,500,000 VND

MARVEL SELECT GOG DRAX

Giá bán : 1,500,000 VND

MARVEL SELECT GAMBIT

Giá bán : 950,000 VND

MARVEL SELECT GROOT

Giá bán : 1,500,000 VND

DIAMOND SELECT HAWKEYE

Giá bán : 750,000 VND

MARVEL SELECT GAMBIT KO BOX

Giá bán : 750,000 VND

MARVEL SELECT ULTRON SILVER

Giá bán : 950,000 VND

DIAMOND SELECT THOR 2

Giá bán : 1,500,000 VND

  • Lượt truy cập: 61,253,584

  • Tham gia : 04/03/2013

  • Số lượng SP : 19,777