BẠN THÍCH THỂ LOẠI NÀO NHẤT ?

ANIME,MANGA

COMIC ,CARTOON,MARVEL,DC

TOKUSATSU ,REAL ACTION HERO

KHÁC

RKF KAMEN RIDER SAIKOU

Giá bán : 950,000 VND

RKF KAMEN RIDER BLADES LIKE NEW

Giá bán : 590,000 VND

RKF KAMEN RIDER BLADES LION SENKI

Giá bán : 650,000 VND

RKF RAMPAGE VULCAN

Giá bán : 650,000 VND

(JPV) RKF EVOL BLACK HOLE 2ND

Giá bán : 650,000 VND

RKF KR GREASE BLIZZARD

Giá bán : 590,000 VND

(JPV) RKF KAMEN RIDER DECADE 2ND

Giá bán : 750,000 VND

RKF THOUSER

Giá bán : 650,000 VND

RKF KAMEN RIDER JIN

Giá bán : 650,000 VND

  • Lượt truy cập: 50,072,295

  • Tham gia : 04/03/2013

  • Số lượng SP : 17,701