BẠN THÍCH THỂ LOẠI NÀO NHẤT ?

ANIME,MANGA

COMIC ,CARTOON,MARVEL,DC

TOKUSATSU ,REAL ACTION HERO

KHÁC

RKF KR GREASE BLIZZARD

Giá bán : 590,000 VND

RKF KAMEN RIDER DOUBLE FANG JOKER

Giá bán : 650,000 VND

RKF THOUSER

Giá bán : 650,000 VND

RKF ZERO ONE 4 IN 1

Giá bán : 1,250,000 VND

RKF SHINING ASSAULT HOPPER

Giá bán : 650,000 VND

RKF KAMEN RIDER HOROBI

Giá bán : 650,000 VND

RKF KAMEN RIDER ZI-O

Giá bán : 590,000 VND

RKF CROSS-ZZ CHARGE

Giá bán : 590,000 VND

RKF KAMEN RIDER JIN

Giá bán : 650,000 VND

RKF ASSAULT SHINNING HOPPER

Giá bán : 850,000 VND

RKF BUILD HAZARD 2ND

Giá bán : 690,000 VND

  • Lượt truy cập: 37,352,054

  • Tham gia : 04/03/2013

  • Số lượng SP : 14,013