BẠN THÍCH THỂ LOẠI NÀO NHẤT ?

ANIME,MANGA

COMIC ,CARTOON,MARVEL,DC

TOKUSATSU ,REAL ACTION HERO

KHÁC

RKF KAMEN RIDER SAIKOU

Giá bán : 950,000 VND

RKF KAMEN RIDER BLADES LIKE NEW

Giá bán : 590,000 VND

RKF KAMEN RIDER BLADES LION SENKI

Giá bán : 650,000 VND

RKF KAMEN RIDER JOKER (JPV)

Giá bán : 650,000 VND

RKF ARK ONE SINGURIZE SET

Giá bán : 750,000 VND

RKF RAMPAGE VULCAN

Giá bán : 650,000 VND

RKF KR GREASE BLIZZARD

Giá bán : 590,000 VND

RKF THOUSER

Giá bán : 650,000 VND

RKF KAMEN RIDER JIN

Giá bán : 650,000 VND

RKF CROSS-Z CHARGE 2ND

Giá bán : 550,000 VND

RKF KAMEN RIDER VALKYRIE (JPV)

Giá bán : 550,000 VND

  • Lượt truy cập: 47,112,517

  • Tham gia : 04/03/2013

  • Số lượng SP : 18,016