BẠN THÍCH THỂ LOẠI NÀO NHẤT ?

ANIME,MANGA

COMIC ,CARTOON,MARVEL,DC

TOKUSATSU ,REAL ACTION HERO

KHÁC

MEZCO COMMANDER ROGERS FAKE

Giá bán : 650,000 VND

MEZCO SUPERMAN BVS FAKE

Giá bán : 650,000 VND

MEZCO ONE 12 BLACK PANTHER FAKE

Giá bán : 650,000 VND

MEZCO TRICKR TREAT SAM CHINA VER

Giá bán : 750,000 VND

MEZCO ULTIMATE SPIDER-MAN FAKE

Giá bán : 950,000 VND

MEZCO DEADPOOL 1:12 FAKE

Giá bán : 650,000 VND

MEZCO DAREDEVIL FAKE

Giá bán: 950,000 VND

Giá K/M: 750,000 VND

MEZCO CAPTAIN AMERICA 1:12 FAKE

Giá bán : 650,000 VND

  • Lượt truy cập: 39,069,470

  • Tham gia : 04/03/2013

  • Số lượng SP : 15,139