BẠN THÍCH THỂ LOẠI NÀO NHẤT ?

ANIME,MANGA

COMIC ,CARTOON,MARVEL,DC

TOKUSATSU ,REAL ACTION HERO

KHÁC

MEZCO SHAZAM FAKE

Giá bán : 650,000 VND

MEZCO FLASH FAKE

Giá bán : 950,000 VND

MEZCO THE JOKER FAKE

Giá bán : 850,000 VND

MEZCO COMMANDER ROGERS FAKE

Giá bán : 650,000 VND

MEZCO TRICKR TREAT SAM CHINA VER

Giá bán : 750,000 VND

MEZCO DEADPOOL 1:12 FAKE

Giá bán : 650,000 VND

MEZCO ARMORED BATMAN BVS FAKE

Giá bán : 990,000 VND

MEZCO GREEN ARROW FAKE

Giá bán : 700,000 VND

MEZCO CAPTAIN AMERICA 1:12 FAKE

Giá bán : 650,000 VND

  • Lượt truy cập: 41,816,504

  • Tham gia : 04/03/2013

  • Số lượng SP : 16,486