BẠN THÍCH THỂ LOẠI NÀO NHẤT ?

ANIME,MANGA

COMIC ,CARTOON,MARVEL,DC

TOKUSATSU ,REAL ACTION HERO

KHÁC

MEZCO TRICKR TREAT SAM CHINA VER

Giá bán : 750,000 VND

MEZCO FRANKENSTEIN FAKE CHINA VER

Giá bán: 950,000 VND

Giá K/M: 750,000 VND

MEZCO ULTIMATE SPIDER-MAN FAKE

Giá bán : 950,000 VND

MEZCO ONE:12 PUNISHER KO VER

Giá bán : 990,000 VND

MEZCO DAREDEVIL FAKE

Giá bán: 950,000 VND

Giá K/M: 750,000 VND

  • Lượt truy cập: 37,420,298

  • Tham gia : 04/03/2013

  • Số lượng SP : 14,071