BẠN THÍCH THỂ LOẠI NÀO NHẤT ?

ANIME,MANGA

COMIC ,CARTOON,MARVEL,DC

TOKUSATSU ,REAL ACTION HERO

KHÁC

MEZCO SHAZAM FAKE

Giá bán : 650,000 VND

MEZCO FLASH FAKE

Giá bán : 950,000 VND

MEZCO TRICKR TREAT SAM CHINA VER

Giá bán : 750,000 VND

  • Lượt truy cập: 43,887,277

  • Tham gia : 04/03/2013

  • Số lượng SP : 17,063