BẠN THÍCH THỂ LOẠI NÀO NHẤT ?

ANIME,MANGA

COMIC ,CARTOON,MARVEL,DC

TOKUSATSU ,REAL ACTION HERO

KHÁC

GASHAPON MAGNET SWITCH

Giá bán : 200,000 VND

CANDY LEANGLE ROUZER KO BOX

Giá bán : 450,000 VND

CANDY LOCKSEED ORANGE

Giá bán : 150,000 VND

XÁC TOA TÀU (cả set 150k)

Giá bán : 150,000 VND

SHISHI ORIGAMI (CÓ PIN)

Giá bán : 250,000 VND

CANDY SWITCH CÓ BOX

Giá bán : 50,000 VND

CARD RYUKI

Giá bán : 25,000 VND

CANDY TOY CELL MEDAL

Giá bán : 25,000 VND

RING WIZARD 30K/1

Giá bán : 30,000 VND

CANDY TOY ICON RIDER

Giá bán : 150,000 VND

GASHAPON SHIFT CAR DIMENSION

Giá bán : 90,000 VND

CANDY TOY SHIFT CAR HIGH SPEED

Giá bán : 200,000 VND

  • Lượt truy cập: 32,872,958

  • Tham gia : 04/03/2013

  • Số lượng SP : 11,763