BẠN THÍCH THỂ LOẠI NÀO NHẤT ?

ANIME,MANGA

COMIC ,CARTOON,MARVEL,DC

TOKUSATSU ,REAL ACTION HERO

KHÁC

(JPV) DX MEGALODON VISTAMP 2ND

Giá bán : 290,000 VND

SPARK LENS TIGA CHINA VER

Giá bán : 550,000 VND

ACTION FIGURE DRIVEMAX MEGAZORD 2ND

Giá bán : 1,850,000 VND

ROCKET WITCH 2ND KO BOX

Giá bán : 250,000 VND

DX MAGNET SWITCH KO BOX

Giá bán : 350,000 VND

HERO SERIES SENTAI RED SET 6

Giá bán : 700,000 VND

DÂY NỐI BELT (ĐEN)

Giá bán : 59,000 VND

GASHAPON MAGNET SWITCH

Giá bán : 200,000 VND

CANDY LEANGLE ROUZER KO BOX

Giá bán : 450,000 VND

CANDY LOCKSEED ORANGE

Giá bán : 150,000 VND

XÁC TOA TÀU (cả set 150k)

Giá bán : 150,000 VND

SHISHI ORIGAMI (CÓ PIN)

Giá bán : 250,000 VND

  • Lượt truy cập: 62,183,823

  • Tham gia : 04/03/2013

  • Số lượng SP : 19,871