BẠN THÍCH THỂ LOẠI NÀO NHẤT ?

ANIME,MANGA

COMIC ,CARTOON,MARVEL,DC

TOKUSATSU ,REAL ACTION HERO

KHÁC

SHF KAMEN RIDER KUUGA 2.0 FAKE

Giá bán : 650,000 VND

SHF MADARA FAKE

Giá bán : 650,000 VND

ROBOT SPIRIT OBSIDIAN FURY FAKE

Giá bán : 600,000 VND

SHF STAR WARS K2S0 FAKE

Giá bán : 550,000 VND

SHF PICCOLO FAKE

Giá bán : 650,000 VND

SHF BLACK GOKU FAKE

Giá bán : 650,000 VND

SHF KAMEN RIDER W FANG JOKER

Giá bán : 950,000 VND

TRANSFORMER VOLYAGER DRAGONSTORM

Giá bán : 1,650,000 VND

MEGAMI DEVICE MAGICAL GIRL

Giá bán : 1,700,000 VND

FRAME ARMS GIRL HRESVELGR INVERT

Giá bán : 1,950,000 VND

PLAY ARTS KAI X-MEN : CYCLOPS

Giá bán : 3,700,000 VND

BRING ARTS FINAL FANTASY BAHAMUT

Giá bán : 3,950,000 VND

6 INCH NEL JACK THE RIPPER

Giá bán : 1,950,000 VND

SHF MIMBA STORMTROPPER

Giá bán : 1,650,000 VND

  • Lượt truy cập: 25,492,576

  • Tham gia : 04/03/2013

  • Số lượng SP : 8,447