BẠN THÍCH THỂ LOẠI NÀO NHẤT ?

ANIME,MANGA

COMIC ,CARTOON,MARVEL,DC

TOKUSATSU ,REAL ACTION HERO

KHÁC

RE:EDIT #06 IRON MAN (BLACK X GOLD)

Giá bán : 4,500,000 VND

DX GREAT CROSS-Z DRAGON

Giá bán : 1,350,000 VND

HG MS-04 BUGU

Giá bán : 550,000 VND

HG AGE ADELE

Giá bán : 450,000 VND

DX ZI-O RIDEWATCH DAIZA

Giá bán : 1,150,000 VND

DZ HIBIKI RIDEWATCH

Giá bán : 950,000 VND

DX FOURZE RIDEWATCH

Giá bán : 950,000 VND

DX KABUTO RIDEWATCH

Giá bán : 950,000 VND

DX FAIZ RIDEWATCH

Giá bán : 950,000 VND

  • Lượt truy cập: 27,681,386

  • Tham gia : 04/03/2013

  • Số lượng SP : 9,138