BẠN THÍCH THỂ LOẠI NÀO NHẤT ?

ANIME,MANGA

COMIC ,CARTOON,MARVEL,DC

TOKUSATSU ,REAL ACTION HERO

KHÁC

FIGMA LINK FAKE

Giá bán: 650,000 VND

Giá K/M: 550,000 VND

FIGMA GUTS FAKE

Giá bán: 650,000 VND

Giá K/M: 550,000 VND

FIGMA JEANE DARC ALTER FAKE

Giá bán: 550,000 VND

Giá K/M: 450,000 VND

ACTION FIGURE 1:12 SANZO

Giá bán : 1,450,000 VND

FIGMA LANCER SCATHATH FAKE

Giá bán : 590,000 VND

FIGMA HUNTER BLOODBORNE FAKE

Giá bán : 580,000 VND

FIGMA SABER NERO CLAUDIUS FAKE

Giá bán : 580,000 VND

GT ONE PUNCH MAN SAITAMA

Giá bán: 1,200,000 VND

Giá K/M: 1,100,000 VND

FIGMA OVERWATCH TRACER FAKE

Giá bán : 550,000 VND

FIGMA ALTRIA (ARCHER) FAKE

Giá bán : 600,000 VND

FIGMA WHITE HORSE FAKE

Giá bán : 650,000 VND

FIGMA HORSE CHESTNUT FAKE

Giá bán : 650,000 VND

FIGMA AMATSUKAZE FAKE

Giá bán : 500,000 VND

FIGMA SABER ARCHER BIKINI FAKE

Giá bán: 490,000 VND

Giá K/M: 440,000 VND

  • Lượt truy cập: 28,728,124

  • Tham gia : 04/03/2013

  • Số lượng SP : 9,442