BẠN THÍCH THỂ LOẠI NÀO NHẤT ?

ANIME,MANGA

COMIC ,CARTOON,MARVEL,DC

TOKUSATSU ,REAL ACTION HERO

KHÁC

FIGMA REM FAKE

Giá bán : 500,000 VND

FIGMA RAM FAKE

Giá bán : 500,000 VND

FIGMA DEADPOOL FAKE

Giá bán : 650,000 VND

ACTION FIGURE 1:12 SUN WUKONG

Giá bán : 1,550,000 VND

FIGMA SONICO BIKINI FAKE

Giá bán : 600,000 VND

FIGMA FAKE YASUO LOL

Giá bán : 600,000 VND

FIGMA GILGAMESH FAKE

Giá bán : 700,000 VND

FIGMA LEAFA FAKE

Giá bán : 450,000 VND

FIGMA SAITAMA FAKE

Giá bán : 450,000 VND

FIGMA MIKU TWINKLE SNOW VER FAKE

Giá bán : 550,000 VND

FIGMA ANGEL STATUES FAKE

Giá bán : 600,000 VND

FIGMA RACING MIKU 2016 FAKE

Giá bán : 650,000 VND

  • Lượt truy cập: 23,729,511

  • Tham gia : 04/03/2013

  • Số lượng SP : 7,953