BẠN THÍCH THỂ LOẠI NÀO NHẤT ?

ANIME,MANGA

COMIC ,CARTOON,MARVEL,DC

TOKUSATSU ,REAL ACTION HERO

KHÁC

FIGMA 042 DEADPOOL DX VER FAKE

Giá bán : 550,000 VND

FIGMA 014 MIKU HATSUNE FAKE

Giá bán : 350,000 VND

FIGMA 216 THOR FAKE

Giá bán : 400,000 VND

FIGMA EX-047 BRIDE FAKE

Giá bán : 500,000 VND

FIGMA 352 OVERWATCH TRACER FAKE

Giá bán: 550,000 VND

Giá K/M: 400,000 VND

FIGMA 310 SAITAMA FAKE

Giá bán : 350,000 VND

FIGMA 248 GGO KIRITO FAKE

Giá bán : 450,000 VND

FIGMA SP-006 QUEENS BLADE CUTE FAKE

Giá bán: 650,000 VND

Giá K/M: 600,000 VND

FIGMA 199 AMAZING SPIDER MAN FAKE

Giá bán : 350,000 VND

FIGMA 174 KIRITO FAKE

Giá bán : 340,000 VND

  • Lượt truy cập: 43,451,909

  • Tham gia : 04/03/2013

  • Số lượng SP : 16,852