BẠN THÍCH THỂ LOẠI NÀO NHẤT ?

ANIME,MANGA

COMIC ,CARTOON,MARVEL,DC

TOKUSATSU ,REAL ACTION HERO

KHÁC

FIGMA 245 LUCINA FAKE

Giá bán : 500,000 VND

FIGMA 422 SHI FAKE

Giá bán : 450,000 VND

FIGMA 014 MIKU HATSUNE FAKE

Giá bán : 350,000 VND

FIGMA 174 KIRITO FAKE (KO BOX)

Giá bán : 450,000 VND

FIGMA EX-047 BRIDE FAKE

Giá bán : 500,000 VND

FIGMA 394 HATSUNE MIKU V4X FAKE

Giá bán : 450,000 VND

FIGMA 359 GUTS FAKE

Giá bán : 550,000 VND

FIGMA 352 OVERWATCH TRACER FAKE

Giá bán: 550,000 VND

Giá K/M: 400,000 VND

FIGMA 304 CASTER TAMAMO FAKE

Giá bán : 550,000 VND

FIGMA 052 ASH & POKEMON SET FAKE

Giá bán: 550,000 VND

Giá K/M: 400,000 VND

FIGMA 363 PERSONA 5 : JOKER

Giá bán : 400,000 VND

FIGMA 346 REM FAKE ( THIẾU PHẦN NGỰC )

Giá bán: 590,000 VND

Giá K/M: 250,000 VND

  • Lượt truy cập: 39,024,592

  • Tham gia : 04/03/2013

  • Số lượng SP : 15,119