BẠN THÍCH THỂ LOẠI NÀO NHẤT ?

ANIME,MANGA

COMIC ,CARTOON,MARVEL,DC

TOKUSATSU ,REAL ACTION HERO

KHÁC

FIGMA 220 KILL LA KILL MATOI FAKE

Giá bán : 450,000 VND

FIGMA 320 LINK FAKE

Giá bán : 550,000 VND

FIGMA 359 GUTS FAKE

Giá bán: 650,000 VND

Giá K/M: 550,000 VND

ACTION FIGURE 1:12 SANZO

Giá bán : 1,450,000 VND

FIGMA 381 LANCER SCATHATH FAKE

Giá bán: 590,000 VND

Giá K/M: 490,000 VND

FIGMA 367 HUNTER BLOODBORNE FAKE

Giá bán: 580,000 VND

Giá K/M: 480,000 VND

GT ONE PUNCH MAN SAITAMA

Giá bán: 1,200,000 VND

Giá K/M: 1,100,000 VND

FIGMA 352 OVERWATCH TRACER FAKE

Giá bán: 550,000 VND

Giá K/M: 310,000 VND

FIGMA 246b WHITE HORSE FAKE

Giá bán: 650,000 VND

Giá K/M: 500,000 VND

FIGMA 366 RULER/JEANNE DARC FAKE

Giá bán: 600,000 VND

Giá K/M: 450,000 VND

FIGMA 304 CASTER TAMAMO FAKE

Giá bán : 450,000 VND

VAH NAMI FAKE

Giá bán : 590,000 VND

FIGMA 052 ASH & POKEMON SET FAKE

Giá bán: 550,000 VND

Giá K/M: 400,000 VND

  • Lượt truy cập: 30,865,067

  • Tham gia : 04/03/2013

  • Số lượng SP : 10,428