BẠN THÍCH THỂ LOẠI NÀO NHẤT ?

ANIME,MANGA

COMIC ,CARTOON,MARVEL,DC

TOKUSATSU ,REAL ACTION HERO

KHÁC

ACTION FIGURE 1:12 SANZO

Giá bán : 1,450,000 VND

FIGMA LANCER SCATHATH FAKE

Giá bán : 590,000 VND

FIGMA HUNTER BLOODBORNE FAKE

Giá bán : 580,000 VND

FIGMA SABER NERO CLAUDIUS FAKE

Giá bán : 580,000 VND

GT ONE PUNCH MAN SAITAMA

Giá bán: 1,200,000 VND

Giá K/M: 1,100,000 VND

FIGMA OVERWATCH TRACER FAKE

Giá bán : 550,000 VND

FIGMA ALTRIA (ARCHER) FAKE

Giá bán : 600,000 VND

FIGMA WHITE HORSE FAKE

Giá bán : 650,000 VND

FIGMA HORSE CHESTNUT FAKE

Giá bán : 650,000 VND

FIGMA AMATSUKAZE FAKE

Giá bán : 500,000 VND

FIGMA SABER ARCHER BIKINI FAKE

Giá bán : 500,000 VND

FIGMA RULER/JEANNE DARC FAKE

Giá bán : 600,000 VND

FIGMA CASTER TAMAMO FAKE

Giá bán : 600,000 VND

  • Lượt truy cập: 27,636,431

  • Tham gia : 04/03/2013

  • Số lượng SP : 9,133