BẠN THÍCH THỂ LOẠI NÀO NHẤT ?

ANIME,MANGA

COMIC ,CARTOON,MARVEL,DC

TOKUSATSU ,REAL ACTION HERO

KHÁC

FIGMA 396 ICHI FAKE

Giá bán : 450,000 VND

FIGMA 153 LINK FAKE

Giá bán : 300,000 VND

FIGMA 014 MIKU HATSUNE FAKE

Giá bán : 350,000 VND

FIGMA 216 THOR FAKE

Giá bán : 400,000 VND

FIGMA EX-047 BRIDE FAKE

Giá bán : 500,000 VND

FIGMA EX-046 GROOM FAKE

Giá bán : 500,000 VND

FIGMA 352 OVERWATCH TRACER FAKE

Giá bán: 550,000 VND

Giá K/M: 400,000 VND

FIGMA 310 SAITAMA FAKE

Giá bán : 350,000 VND

FIGMA 248 GGO KIRITO FAKE

Giá bán : 450,000 VND

FIGMA SP-006 QUEENS BLADE CUTE FAKE

Giá bán: 650,000 VND

Giá K/M: 600,000 VND

  • Lượt truy cập: 47,113,349

  • Tham gia : 04/03/2013

  • Số lượng SP : 18,016