BẠN THÍCH THỂ LOẠI NÀO NHẤT ?

ANIME,MANGA

COMIC ,CARTOON,MARVEL,DC

TOKUSATSU ,REAL ACTION HERO

KHÁC

FIGMA AMATSUKAZE FAKE

Giá bán : 500,000 VND

FIGMA SABER ARCHER BIKINI FAKE

Giá bán : 500,000 VND

FIGMA RULER/JEANNE DARC FAKE

Giá bán : 600,000 VND

FIGMA CASTER TAMAMO FAKE

Giá bán : 600,000 VND

VAH NAMI FAKE

Giá bán : 590,000 VND

FIGMA ASH & POKEMON SET FAKE

Giá bán : 550,000 VND

TRANSFORMER AAT SFT 01 FIRAGE

Giá bán : 1,450,000 VND

FIGMA REM FAKE

Giá bán : 500,000 VND

FIGMA RAM FAKE

Giá bán : 500,000 VND

FIGMA DEADPOOL FAKE

Giá bán : 650,000 VND

ACTION FIGURE 1:12 SUN WUKONG

Giá bán : 1,550,000 VND

  • Lượt truy cập: 25,492,743

  • Tham gia : 04/03/2013

  • Số lượng SP : 8,447