BẠN THÍCH THỂ LOẠI NÀO NHẤT ?

ANIME,MANGA

COMIC ,CARTOON,MARVEL,DC

TOKUSATSU ,REAL ACTION HERO

KHÁC

PVC NAMI FAKE

Giá bán: 800,000 VND

Giá K/M: 680,000 VND

PVC SABER NERO BRIDE 2 FAKE

Giá bán: 900,000 VND

Giá K/M: 750,000 VND

PVC WF2018 FGO JEAN AVENGER DRUNKER FAKE

Giá bán: 900,000 VND

Giá K/M: 750,000 VND

PVC SEGA SABER OF RED OUTFIT

Giá bán : 650,000 VND

PVC RACING MIKU THAI VER FAKE

Giá bán: 750,000 VND

Giá K/M: 700,000 VND

FIGUART ZERO ELSA

Giá bán : 950,000 VND

PVC INUYASHA FAKE

Giá bán : 650,000 VND

PVC KIYOHIME LANCER FATE GRAND ORDER ...

Giá bán: 880,000 VND

Giá K/M: 830,000 VND

  • Lượt truy cập: 28,727,161

  • Tham gia : 04/03/2013

  • Số lượng SP : 9,441