BẠN THÍCH THỂ LOẠI NÀO NHẤT ?

ANIME,MANGA

COMIC ,CARTOON,MARVEL,DC

TOKUSATSU ,REAL ACTION HERO

KHÁC

POP UP PARADE YUKINA MINATO

Giá bán : 750,000 VND

(JPV) AQUA FLOAT GIRLS ALBEDO

Giá bán : 650,000 VND

PVC GRANDISTA ZORO FAKE

Giá bán : 170,000 VND

PVC CHAINSAW MAN FAKE

Giá bán : 770,000 VND

PVC CELL CHIBI FAKE

Giá bán : 140,000 VND

PVC ASUNA BIKINI

Giá bán : 99,000 VND

PVC ANYA FAKE NO BOX

Giá bán : 189,000 VND

PVC KAKASHI ANBU FAKE NO BOX

Giá bán : 129,000 VND

PVC BOA HANCOCK FAKE NO BOX

Giá bán : 89,000 VND

PVC REM ONI FAKE NO BOX

Giá bán : 105,000 VND

(JPV) BANPRESTO BATMAN FULL POWER

Giá bán : 1,250,000 VND

  • Lượt truy cập: 52,603,719

  • Tham gia : 04/03/2013

  • Số lượng SP : 18,339