BẠN THÍCH THỂ LOẠI NÀO NHẤT ?

ANIME,MANGA

COMIC ,CARTOON,MARVEL,DC

TOKUSATSU ,REAL ACTION HERO

KHÁC

BUZZ LIGHTYEARS DISNEY BOX VER

Giá bán : 1,550,000 VND

LEGO HOT WHEEL

Giá bán : 2,550,000 VND

SHORAD LEGO

Giá bán : 2,100,000 VND

M1A2 ULTRA LEGO

Giá bán : 3,500,000 VND

(JPV) BABY GODZILLA HAMMER FOOT 5

Giá bán : 650,000 VND

M4 JR GIRLSFRONTLINE

Giá bán : 1,550,000 VND

(JPV) NXEDGE STYLE EVA-MARK 6

Giá bán : 1,250,000 VND

(JPV) NXEDGE STYLE EVA-02

Giá bán : 1,250,000 VND

BULL DOG RED MECHANIC BEAST

Giá bán : 1,050,000 VND

MACHINE SHIBA INU

Giá bán : 1,350,000 VND

  • Lượt truy cập: 47,739,724

  • Tham gia : 04/03/2013

  • Số lượng SP : 18,246