BẠN THÍCH THỂ LOẠI NÀO NHẤT ?

ANIME,MANGA

COMIC ,CARTOON,MARVEL,DC

TOKUSATSU ,REAL ACTION HERO

KHÁC

KIẾM EXCALIBUR MORGAN

Giá bán : 200,000 VND

AMIBO RYU (HÀNG KÝ GỬI)

Giá bán : 300,000 VND

AMIBO GUARDIAN (HÀNG KÝ GỬI)

Giá bán : 550,000 VND

GAME FREAK PIKACHU WRETCHED VER

Giá bán : 480,000 VND

IRON MAN HEAD (LED + MOTOR)

Giá bán : 1,550,000 VND

GUNDAM SPACE WARRIOR CUP

Giá bán : 500,000 VND

GAME OF THRONE THE IRON THRONE

Giá bán : 650,000 VND

PVC SAGIRI XINHAO

Giá bán : 550,000 VND

POKEMON SINNOH BADGE

Giá bán: 500,000 VND

Giá K/M: 350,000 VND

KAMEN RIDER CLIMAX FIGHTER PS4

Giá bán : 1,800,000 VND

POKEBALL JAPAN

Giá bán : 90,000 VND

NARUTO SET 2

Giá bán : 350,000 VND

  • Lượt truy cập: 28,727,703

  • Tham gia : 04/03/2013

  • Số lượng SP : 9,441