BẠN THÍCH THỂ LOẠI NÀO NHẤT ?

ANIME,MANGA

COMIC ,CARTOON,MARVEL,DC

TOKUSATSU ,REAL ACTION HERO

KHÁC

NECA TEXAS CHAINSAW CHINA VER

Giá bán : 450,000 VND

NECA QUEEN ALIEN DELUXE CHINA VER -

Giá bán : 1,250,000 VND

NECA JOKER CHINA VER

Giá bán : 450,000 VND

NECA IT PENNYWISE 2017 CHINA VER

Giá bán : 450,000 VND

NECA PREDATOR CLAN LEADER CHINA VER

Giá bán: 950,000 VND

Giá K/M: 750,000 VND

NECA ASH WILLIAMS (ASYLUM) CHINA VER

Giá bán: 950,000 VND

Giá K/M: 750,000 VND

NECA IT PENNYWISE CHINA VER

Giá bán : 430,000 VND

NECA ALIEN BIG CHAP XENOMORPH CHINA VER

Giá bán: 700,000 VND

Giá K/M: 500,000 VND

NECA ALIEN ISOLATION XENOMORPH CHINA VER

Giá bán: 700,000 VND

Giá K/M: 500,000 VND

  • Lượt truy cập: 37,420,875

  • Tham gia : 04/03/2013

  • Số lượng SP : 14,071