BẠN THÍCH THỂ LOẠI NÀO NHẤT ?

ANIME,MANGA

COMIC ,CARTOON,MARVEL,DC

TOKUSATSU ,REAL ACTION HERO

KHÁC

NECA CHUN LI CHINA VER

Giá bán : 420,000 VND

NECA ROBOCOP 1989 CHINA VER

Giá bán : 550,000 VND

NECA TEXAS CHAINSAW CHINA VER

Giá bán : 450,000 VND

NECA LAB ESCAPE FUGITIVE PREDATOR CHINA ...

Giá bán: 500,000 VND

Giá K/M: 450,000 VND

NECA PREDATOR CITY HUNTER CHINA VER

Giá bán: 500,000 VND

Giá K/M: 450,000 VND

NECA PREDATOR JUNGLE DEMON CHINA VER

Giá bán: 500,000 VND

Giá K/M: 450,000 VND

NECA XENOMORPH WARRIOR CHINA VER

Giá bán: 500,000 VND

Giá K/M: 450,000 VND

SHM GODZILLA 2019 FAKE

Giá bán: 700,000 VND

Giá K/M: 650,000 VND

  • Lượt truy cập: 39,024,169

  • Tham gia : 04/03/2013

  • Số lượng SP : 15,119