BẠN THÍCH THỂ LOẠI NÀO NHẤT ?

ANIME,MANGA

COMIC ,CARTOON,MARVEL,DC

TOKUSATSU ,REAL ACTION HERO

KHÁC

6 INCH NEL JACK THE RIPPER

Giá bán : 1,950,000 VND

FIGMA HUNTER BLOODBORNE

Giá bán : 2,300,000 VND

FIGMA KAIBA SETO

Giá bán : 1,950,000 VND

FIGMA SABER 1.0 2ND

Giá bán : 990,000 VND

FIGMA NAKAJIMA BARRIER 2ND

Giá bán : 950,000 VND

FIGMA NARUKAMI YU PERSONA 4 LIKE NEW

Giá bán : 1,450,000 VND

FIGMA SNOW MIKU FLUFFY COAT VER

Giá bán : 1,650,000 VND

FIGMA IRON MAN MARK 43 KO BOX

Giá bán : 1,400,000 VND

FIGMA IRON MAN MARK 42 KO BOX

Giá bán : 1,450,000 VND

FIGMA AMATSUKAZE FAKE

Giá bán : 500,000 VND

FIGMA SABER ARCHER BIKINI FAKE

Giá bán : 500,000 VND

FIGMA RULER/JEANNE DARC FAKE

Giá bán : 600,000 VND

FIGMA CASTER TAMAMO FAKE

Giá bán : 600,000 VND

  • Lượt truy cập: 25,492,953

  • Tham gia : 04/03/2013

  • Số lượng SP : 8,447