BẠN THÍCH THỂ LOẠI NÀO NHẤT ?

ANIME,MANGA

COMIC ,CARTOON,MARVEL,DC

TOKUSATSU ,REAL ACTION HERO

KHÁC

FIGMA LINK FAKE

Giá bán: 650,000 VND

Giá K/M: 550,000 VND

FIGMA GUTS FAKE

Giá bán: 650,000 VND

Giá K/M: 550,000 VND

FIGMA JEANE DARC ALTER FAKE

Giá bán: 550,000 VND

Giá K/M: 450,000 VND

FIGMA HATSUNE MIKU V4X

Giá bán : 1,950,000 VND

FIGMA LITTLE ARMORY MARIA TERUYASU

Giá bán : 2,100,000 VND

ACTION FIGURE 1:12 SANZO

Giá bán : 1,450,000 VND

FIGMA RACING MIKU 2013 VER 2ND

Giá bán : 1,750,000 VND

FIGMA LANCER SCATHATH FAKE

Giá bán : 590,000 VND

FIGMA YOMI ISAYAMA LIKE NEW

Giá bán : 1,550,000 VND

KONAMI BUSHOU SHINKI ESPADIA

Giá bán : 1,450,000 VND

KONAMI BUSHOU SHINKI IANNEIRA

Giá bán : 1,450,000 VND

  • Lượt truy cập: 28,082,544

  • Tham gia : 04/03/2013

  • Số lượng SP : 9,238