BẠN THÍCH THỂ LOẠI NÀO NHẤT ?

ANIME,MANGA

COMIC ,CARTOON,MARVEL,DC

TOKUSATSU ,REAL ACTION HERO

KHÁC

FIGMA 409 KANTAI KUMANO-KAI II

Giá bán : 2,250,000 VND

FIGMA 404 PERSONA 5 FOX

Giá bán : 1,950,000 VND

FIGMA 401 YOTSUYU HIRASAKA

Giá bán : 2,450,000 VND

FIGMA 245 LUCIA 2ND

Giá bán : 1,800,000 VND

FIGMA 220 KILL LA KILL MATOI FAKE

Giá bán : 450,000 VND

FIGMA 200 MIKU 2.0 2ND

Giá bán : 1,450,000 VND

FIGMA 140 BLACK ROCK SHOOTER TV ...

Giá bán : 1,950,000 VND

FIGMA 362 KEMONO FRIENDS SERVAL 2ND

Giá bán : 1,250,000 VND

FIGMA 114 MIKU CHEER VER 2ND

Giá bán : 850,000 VND

FIGMA 123 IKA MUSUME NEW

Giá bán : 1,650,000 VND

COMPOSITE MIKU VER KA 2ND

Giá bán : 1,550,000 VND

AGP TOBICHII ORIGAMI 2ND

Giá bán : 1,850,000 VND

FIGMA 354 KIRITO 2ND

Giá bán : 1,650,000 VND

  • Lượt truy cập: 30,864,636

  • Tham gia : 04/03/2013

  • Số lượng SP : 10,428