BẠN THÍCH THỂ LOẠI NÀO NHẤT ?

ANIME,MANGA

COMIC ,CARTOON,MARVEL,DC

TOKUSATSU ,REAL ACTION HERO

KHÁC

FIGMA 485 ANOTHER ICHI (JPV)

Giá bán : 2,900,000 VND

FIGMA 491 LANZE REITER (JPV)

Giá bán : 2,550,000 VND

FIGMA SP-088 KAITO KID 2ND

Giá bán : 1,650,000 VND

FIGMA 072 SABER ALTER 2ND (JPV)

Giá bán : 1,450,000 VND

FIGMA 485 ANOTHER ICHI

Giá bán : 2,850,000 VND

FIGMA 346 REM (JPV)

Giá bán : 2,200,000 VND

AGP SHENLONG LIKE NEW

Giá bán : 1,650,000 VND

FIGMA 024 RYOMOU SHIMEI 2ND

Giá bán : 1,450,000 VND

FIGMA 130 CARNIVAL PHANTASM JPV

Giá bán : 1,450,000 VND

  • Lượt truy cập: 41,816,839

  • Tham gia : 04/03/2013

  • Số lượng SP : 16,486