BẠN THÍCH THỂ LOẠI NÀO NHẤT ?

ANIME,MANGA

COMIC ,CARTOON,MARVEL,DC

TOKUSATSU ,REAL ACTION HERO

KHÁC

PVC JINBEI KO BOX

Giá bán : 400,000 VND

PVC BOA HANCOCK KO BOX

Giá bán : 400,000 VND

PVC SIR CROCODILE KO BOX

Giá bán : 400,000 VND

PVC HANA KAMEN RIDER DEN-O KO BOX

Giá bán : 400,000 VND

PVC AMAMIYA REI KO BOX

Giá bán : 400,000 VND

PVC NATSUME KO BOX

Giá bán : 400,000 VND

PVC MIKI SAYAKA KO BOX

Giá bán : 400,000 VND

PVC FOURZE COSMIC STATE KO BOX

Giá bán : 400,000 VND

PVC EVANGELION EVA 6 KO BOX

Giá bán : 400,000 VND

PVC MECHA GODZILLA KO BOX

Giá bán : 300,000 VND

PVC HOMURA AKEMI NO BOX

Giá bán : 300,000 VND

PVC LOVE LIVE NOZOMI NO BOX

Giá bán : 300,000 VND

FIGURE AGITO SHINING ( MẤT XE )

Giá bán : 150,000 VND

PVC FIGURE KAIXA MEGASIZE KO BOX

Giá bán : 650,000 VND

  • Lượt truy cập: 38,275,126

  • Tham gia : 04/03/2013

  • Số lượng SP : 14,616