BẠN THÍCH THỂ LOẠI NÀO NHẤT ?

ANIME,MANGA

COMIC ,CARTOON,MARVEL,DC

TOKUSATSU ,REAL ACTION HERO

KHÁC

DX ZI-O BUILD RIDEWATCH

Giá bán : 700,000 VND

DX HEISEI 10 LEGEND RIDER GASHAT SET

Giá bán : 2,750,000 VND

DZ HAZARD TRIGGER

Giá bán : 950,000 VND

DX MEGA ULOADER 2ND

Giá bán : 1,550,000 VND

DX GHOST NECROM EYECON SET 2ND

Giá bán : 450,000 VND

DX GHOST TOUCON EYECON

Giá bán : 650,000 VND

DX BUILD DRIVER SPECIAL SET

Giá bán : 2,950,000 VND

DX GOKAI SABER 2ND

Giá bán : 650,000 VND

DX ASTRO SWITCH KABAN 2ND

Giá bán : 400,000 VND

DX MEDAL HOLDER LIKE NEW

Giá bán : 650,000 VND

DX HOPPERS

Giá bán : 2,250,000 VND

DX HEISEI KAMEN RIDER SOUND BATTLE

Giá bán : 1,400,000 VND

DX SHIKA PYRAMID FULL BOTTLE

Giá bán : 450,000 VND

  • Lượt truy cập: 26,728,300

  • Tham gia : 04/03/2013

  • Số lượng SP : 8,832