BẠN THÍCH THỂ LOẠI NÀO NHẤT ?

ANIME,MANGA

COMIC ,CARTOON,MARVEL,DC

TOKUSATSU ,REAL ACTION HERO

KHÁC

DX KEITAROS CLIMAX PHONE 2ND

Giá bán : 450,000 VND

DX DEN-O DRIVER 2ND

Giá bán : 1,650,000 VND

DX DEN LINER IKAZUCHI 2ND

Giá bán : 400,000 VND

DX DEN-LINER 2ND (CŨ, HƯ PIN)

Giá bán : 550,000 VND

DX LOST DRIVER ETERNAL 2ND

Giá bán : 1,950,000 VND

DX K-TOUCH SUPER BEST EDITION

Giá bán : 1,250,000 VND

DX BUILD KAIZOKU HASSHA

Giá bán : 1,250,000 VND

DX FULL BOTTLE HOLDER

Giá bán : 450,000 VND

DX PLAMONSTER GRIFFON 2ND

Giá bán : 550,000 VND

DX PLAMONSTER GARUDA 2ND

Giá bán : 550,000 VND

DX STEAM BLADE & COBRA FULL BOTTLE

Giá bán : 1,200,000 VND

DX SCLASH DRIVER

Giá bán : 2,500,000 VND

DX PHOENIX ROBOT FULL BOTTLE

Giá bán : 450,000 VND

  • Lượt truy cập: 22,518,976

  • Tham gia : 04/03/2013

  • Số lượng SP : 7,614