BẠN THÍCH THỂ LOẠI NÀO NHẤT ?

ANIME,MANGA

COMIC ,CARTOON,MARVEL,DC

TOKUSATSU ,REAL ACTION HERO

KHÁC

PLAY ARTS KAI APPLESEED BRIAREOS

Giá bán : 2,550,000 VND

PLAY ARTS KAI DIABLO KO BOX

Giá bán : 1,800,000 VND

PLAY ARTS KAI FLASH KO BOX CÓ VĨ

Giá bán : 1,900,000 VND

PLAY ARTS KAI X-MEN : CYCLOPS

Giá bán : 3,700,000 VND

PLAY ARTS KAI LIGHTNING KO BOX

Giá bán : 2,700,000 VND

PLAY ARTS YUFFIE KISAGARI

Giá bán : 1,650,000 VND

PAK FINAL FANTASY VII : CRISIS CORE - ...

Giá bán: 3,800,000 VND

Giá K/M: 3,000,000 VND

PLAY ARTS KAI WAR MACHINE KO BOX

Giá bán : 1,900,000 VND

PLAY ARTS KAI CLOUD REMAKE KO BOX

Giá bán : 1,700,000 VND

PLAY ARTS KAI VENOM SNAKE

Giá bán : 3,550,000 VND

  • Lượt truy cập: 27,635,656

  • Tham gia : 04/03/2013

  • Số lượng SP : 9,133