BẠN THÍCH THỂ LOẠI NÀO NHẤT ?

ANIME,MANGA

COMIC ,CARTOON,MARVEL,DC

TOKUSATSU ,REAL ACTION HERO

KHÁC

PLAY ARTS KAI NIER 2B (JPV)

Giá bán : 3,700,000 VND

PLAY ARTS KAI SAM GIDEON

Giá bán : 2,700,000 VND

PLAY ARTS KAI STORM TROOPER 2ND

Giá bán : 2,750,000 VND

PAK ASSASSIN GREED CONNOR 2ND

Giá bán : 2,900,000 VND

PAK BATMAN ARKHAM ASYLUM 2ND

Giá bán : 2,500,000 VND

PLAY ARTS KAI NO.3 ROBIN ARKHAM CITY 2ND

Giá bán: 2,500,000 VND

Giá K/M: 1,500,000 VND

PLAY ARTS KAI BATMAN 1970S BAT SUIT ...

Giá bán: 2,500,000 VND

Giá K/M: 1,900,000 VND

PAK FINAL FANTASY 7 SEPHIROH

Giá bán : 2,850,000 VND

PLAY ARTS KAI VINCENT KO BOX

Giá bán : 1,900,000 VND

  • Lượt truy cập: 53,997,505

  • Tham gia : 04/03/2013

  • Số lượng SP : 18,637