BẠN THÍCH THỂ LOẠI NÀO NHẤT ?

ANIME,MANGA

COMIC ,CARTOON,MARVEL,DC

TOKUSATSU ,REAL ACTION HERO

KHÁC

HALO RE EDIT MASTER CHIEF GEN 3 FAKE

Giá bán: 650,000 VND

Giá K/M: 500,000 VND

PLAY ARTS KAI CLOUD + FERRNIR FAKE

Giá bán : 2,950,000 VND

PLAY ARTS KAI BATMAN ARMOR FAKE

Giá bán : 799,000 VND

PAK IGNIS SCIENTIA FAKE

Giá bán : 850,000 VND

PAK ARGENTUM FAKE

Giá bán : 800,000 VND

PLAY ARTS KAI CLOUD REMAKE FAKE

Giá bán : 850,000 VND

PAK NIGHTWING FAKE

Giá bán : 749,000 VND

PAK VARIANT MAGNETO FAKE

Giá bán : 799,000 VND

PAK FFVII CLOUD REMAKE FAKE

Giá bán : 749,000 VND

PLAY ARTS KAI DEADPOOL FAKE

Giá bán : 789,000 VND

PLAY ARTS KAI WOLVERINE FAKE

Giá bán : 950,000 VND

PAK IRONMAN FAKE LIMITED COLOR

Giá bán : 850,000 VND

  • Lượt truy cập: 50,074,733

  • Tham gia : 04/03/2013

  • Số lượng SP : 17,701