BẠN THÍCH THỂ LOẠI NÀO NHẤT ?

ANIME,MANGA

COMIC ,CARTOON,MARVEL,DC

TOKUSATSU ,REAL ACTION HERO

KHÁC

PAK BATMAN FREEZE FAKE

Giá bán : 850,000 VND

PLAY ART KAI CAPTAIN AMERICA FAKE

Giá bán : 800,000 VND

PLAY ART KAI CLOUD REMAKE FAKE

Giá bán : 850,000 VND

PLAY ART KAI BATMAN BUSHIDO VER FAKE

Giá bán : 1,000,000 VND

PAK VARIANT BATMAN WILD WEST FAKE

Giá bán : 780,000 VND

PAK FF15 IGNIS FAKE

Giá bán : 780,000 VND

PLAY ARTS KAI VARIANT MAGNETO FAKE

Giá bán: 1,150,000 VND

Giá K/M: 950,000 VND

PAK FFVII CLOUD REMAKE FAKE

Giá bán : 750,000 VND

PLAY ARTS KAI HITMAN 47 FAKE

Giá bán: 950,000 VND

Giá K/M: 850,000 VND

PLAY ARTS KAI REAPER OVERWATCH FAKE

Giá bán: 990,000 VND

Giá K/M: 790,000 VND

PLAY ARTS KAI CYBORG NINJA FAKE

Giá bán : 790,000 VND

  • Lượt truy cập: 39,024,735

  • Tham gia : 04/03/2013

  • Số lượng SP : 15,119