BẠN THÍCH THỂ LOẠI NÀO NHẤT ?

ANIME,MANGA

COMIC ,CARTOON,MARVEL,DC

TOKUSATSU ,REAL ACTION HERO

KHÁC

PLAY ART KAI VINCENT VALENTINE FAKE

Giá bán : 1,100,000 VND

PLAY ARTS KAI NIGHTWING FAKE

Giá bán : 800,000 VND

PLAY ARTS KAI VARIANT MAGNETO FAKE

Giá bán: 1,150,000 VND

Giá K/M: 950,000 VND

PLAY ARTS KAI REAPER OVERWATCH FAKE

Giá bán: 990,000 VND

Giá K/M: 790,000 VND

PLAY ARTS KAI PREDATOR FAKE

Giá bán : 850,000 VND

PLAY ARTS KAI DARTH MAUL FAKE

Giá bán : 850,000 VND

PLAY ARTS KAI QUIET FAKE

Giá bán : 800,000 VND

PLAY ART KAI WONDER WOMAN FAKE

Giá bán : 800,000 VND

PLAY ARTS KAI DEATHSTROKE FAKE

Giá bán : 800,000 VND

  • Lượt truy cập: 43,062,286

  • Tham gia : 04/03/2013

  • Số lượng SP : 16,797