BẠN THÍCH THỂ LOẠI NÀO NHẤT ?

ANIME,MANGA

COMIC ,CARTOON,MARVEL,DC

TOKUSATSU ,REAL ACTION HERO

KHÁC

PLAY ARTS KAI VARIANT MAGNETO FAKE

Giá bán : 1,150,000 VND

PLAY ARTS KAI BLACK PANTHER FAKE

Giá bán : 1,050,000 VND

PAK FFVII CLOUD REMAKE FAKE

Giá bán : 1,100,000 VND

HAOCAITOY OVERWATCH TRACER

Giá bán : 1,100,000 VND

PAK HITMAN 47 FAKE

Giá bán : 1,050,000 VND

PLAY ARTS KAI DEADPOOL FAKE

Giá bán : 1,050,000 VND

PAK BATMAN JOKER ROUGE FAKE

Giá bán : 1,150,000 VND

PAK WOLVERINE FAKE

Giá bán : 1,050,000 VND

PLAY ARTS KAI CYBORG NINJA FAKE

Giá bán : 1,050,000 VND

PAK TEKKEN KAZUYA FAKE

Giá bán : 950,000 VND

PAK VENOM LIMIT COLOR VER FAKE

Giá bán : 950,000 VND

PAK FINAL FANTASY 7 SEPHIROTH FAKE

Giá bán : 1,250,000 VND

PAK BATMAN TWO FACE FAKE

Giá bán : 1,250,000 VND

  • Lượt truy cập: 22,519,237

  • Tham gia : 04/03/2013

  • Số lượng SP : 7,614