BẠN THÍCH THỂ LOẠI NÀO NHẤT ?

ANIME,MANGA

COMIC ,CARTOON,MARVEL,DC

TOKUSATSU ,REAL ACTION HERO

KHÁC

PAK LUNAFREYA FAKE

Giá bán : 780,000 VND

PLAY ARTS KAI STREET FIGHTER SAKURA FAKE

Giá bán: 1,050,000 VND

Giá K/M: 850,000 VND

PAK FF15 IGNIS FAKE

Giá bán : 780,000 VND

PLAY ARTS KAI BLEACH KUROSAKI ICHIGO ...

Giá bán: 1,050,000 VND

Giá K/M: 850,000 VND

PLAY ARTS KAI VARIANT MAGNETO FAKE

Giá bán: 1,150,000 VND

Giá K/M: 950,000 VND

PLAY ARTS KAI HITMAN 47 FAKE

Giá bán: 950,000 VND

Giá K/M: 850,000 VND

PLAY ARTS KAI REAPER OVERWATCH FAKE

Giá bán: 990,000 VND

Giá K/M: 790,000 VND

  • Lượt truy cập: 34,892,209

  • Tham gia : 04/03/2013

  • Số lượng SP : 12,842