BẠN THÍCH THỂ LOẠI NÀO NHẤT ?

ANIME,MANGA

COMIC ,CARTOON,MARVEL,DC

TOKUSATSU ,REAL ACTION HERO

KHÁC

PLAY ART KAIS BATMAN FREEZE FAKE

Giá bán : 850,000 VND

PLAY ART KAI CAPTAIN AMERICA FAKE

Giá bán : 800,000 VND

PLAY ART KAI CLOUD REMAKE FAKE

Giá bán : 850,000 VND

PAK VARIANT BATMAN WILD WEST FAKE

Giá bán : 780,000 VND

PLAY ARTS KAI STREET FIGHTER SAKURA FAKE

Giá bán: 1,050,000 VND

Giá K/M: 850,000 VND

PLAY ART KAI DR.STRANGE FAKE

Giá bán : 850,000 VND

PLAY ARTS KAI WAR MACHINE FAKE

Giá bán : 750,000 VND

PAK FF15 IGNIS FAKE

Giá bán : 780,000 VND

PLAY ARTS KAI VARIANT MAGNETO FAKE

Giá bán: 1,150,000 VND

Giá K/M: 950,000 VND

PAK FFVII CLOUD REMAKE FAKE

Giá bán : 750,000 VND

  • Lượt truy cập: 38,296,976

  • Tham gia : 04/03/2013

  • Số lượng SP : 14,638