BẠN THÍCH THỂ LOẠI NÀO NHẤT ?

ANIME,MANGA

COMIC ,CARTOON,MARVEL,DC

TOKUSATSU ,REAL ACTION HERO

KHÁC

PLAY ARTS KAI STREET FIGHTER SAKURA FAKE

Giá bán: 1,050,000 VND

Giá K/M: 850,000 VND

PLAY ART KAI DR.STRANGE FAKE

Giá bán : 820,000 VND

PAK FF15 IGNIS FAKE

Giá bán : 780,000 VND

PLAY ARTS KAI BLEACH KUROSAKI ICHIGO ...

Giá bán: 1,050,000 VND

Giá K/M: 850,000 VND

PLAY ARTS KAI VARIANT MAGNETO FAKE

Giá bán: 1,150,000 VND

Giá K/M: 950,000 VND

PLAY ARTS KAI HITMAN 47 FAKE

Giá bán: 950,000 VND

Giá K/M: 850,000 VND

PLAY ARTS KAI REAPER OVERWATCH FAKE

Giá bán: 990,000 VND

Giá K/M: 790,000 VND

PLAY ARTS KAI WOLVERINE FAKE

Giá bán : 790,000 VND

PLAY ARTS KAI CYBORG NINJA FAKE

Giá bán : 790,000 VND

PAK TEKKEN KAZUYA FAKE

Giá bán : 770,000 VND

PAK VENOM LIMIT COLOR VER FAKE

Giá bán : 950,000 VND

PLAY ART KAI FAKE VARIANTS BATMAN ...

Giá bán: 1,250,000 VND

Giá K/M: 1,050,000 VND

  • Lượt truy cập: 34,317,408

  • Tham gia : 04/03/2013

  • Số lượng SP : 12,556