BẠN THÍCH THỂ LOẠI NÀO NHẤT ?

ANIME,MANGA

COMIC ,CARTOON,MARVEL,DC

TOKUSATSU ,REAL ACTION HERO

KHÁC

DX KYOURETSUO 10-12

Giá bán : 1,750,000 VND

DX VS CHANGER LUPIN RED SET

Giá bán : 1,350,000 VND

DX SHURIKENJIN LIKE NEW

Giá bán : 1,450,000 VND

DX BAKURENOH KHÔNG BOX CÓ VĨ

Giá bán : 2,900,000 VND

DX ABARENOH KHÔNG VĨ CÓ BOX

Giá bán : 2,200,000 VND

DX DEKA ROBO LIKE NEW

Giá bán : 3,150,000 VND

DX GOURAIJIN 2ND

Giá bán : 2,950,000 VND

DX TOQ BUILD DAI-OH

Giá bán : 1,650,000 VND

DX SEIZA BLASTER KYUURANGER 2ND

Giá bán : 1,350,000 VND

DX X EMPEROR SET

Giá bán : 2,400,000 VND

DX GOURAI SENPUUJIN BLACK VER

Giá bán : 6,500,000 VND

DX GO-ONGER ENGINE OH 2ND

Giá bán : 1,850,000 VND

DX GABUREVOLER + GABUCALIBUR 2ND

Giá bán : 1,950,000 VND

  • Lượt truy cập: 26,729,341

  • Tham gia : 04/03/2013

  • Số lượng SP : 8,832