BẠN THÍCH THỂ LOẠI NÀO NHẤT ?

ANIME,MANGA

COMIC ,CARTOON,MARVEL,DC

TOKUSATSU ,REAL ACTION HERO

KHÁC

DX KYORYUGER SUPER SET 2ND

Giá bán : 2,800,000 VND

DX DEKARANGER SP LICENSE MORPHER 2ND

Giá bán : 1,650,000 VND

DX GO BUSTER MORPHIN BLASTER 2ND

Giá bán : 650,000 VND

DX TOQOH + CHANGER 2ND

Giá bán : 1,950,000 VND

DX MORPHIN BRACE 2ND

Giá bán : 650,000 VND

DX kYURYUGER PARASAGUN 2ND

Giá bán : 700,000 VND

DX ABARE KILLER CHANGER 2ND

Giá bán : 1,550,000 VND

DX NINNINGER ICHIBANTOU SWORD 2ND

Giá bán : 1,250,000 VND

DX DEKARANGER HYBRID MAGNUM

Giá bán : 1,650,000 VND

DX TANK RESSHA 2ND

Giá bán : 350,000 VND

  • Lượt truy cập: 30,865,308

  • Tham gia : 04/03/2013

  • Số lượng SP : 10,428