BẠN THÍCH THỂ LOẠI NÀO NHẤT ?

ANIME,MANGA

COMIC ,CARTOON,MARVEL,DC

TOKUSATSU ,REAL ACTION HERO

KHÁC

DX KUMONOSLAYER

Giá bán : 990,000 VND

DX GEARTLINGER OPEN

Giá bán : 850,000 VND

DX AVATARO GEAR SET 2

Giá bán : 450,000 VND

DX ABERE KILLER WING PENTACK! 2ND

Giá bán : 2,550,000 VND

DX KING-OHGER TARANTULA KNIGHT SET

Giá bán : 2,250,000 VND

DX BLACK ONITAIJIN MURASAME

Giá bán : 2,550,000 VND

DX SNAIL GATLING KING OHGER

Giá bán : 390,000 VND

DX ROLLING HAMMER KING OHGER

Giá bán : 390,000 VND

DX KING-OHGER GOD HOPPER

Giá bán : 750,000 VND

CSM RIDE BOOKER BOOTLEG

Giá bán : 1,250,000 VND

DX KING OHGER OPEN

Giá bán : 1,550,000 VND

  • Lượt truy cập: 56,361,241

  • Tham gia : 04/03/2013

  • Số lượng SP : 19,080