BẠN THÍCH THỂ LOẠI NÀO NHẤT ?

ANIME,MANGA

COMIC ,CARTOON,MARVEL,DC

TOKUSATSU ,REAL ACTION HERO

KHÁC

DX LUPIN KAISER

Giá bán : 1,800,000 VND

DX X EMPEROR SET LIKE NEW

Giá bán : 1,800,000 VND

DX ULTRAMAN ZERO EYE NEO

Giá bán : 880,000 VND

DX GOKAI-OH 2ND

Giá bán : 1,950,000 VND

DX MAGILAMP

Giá bán : 880,000 VND

DX ULTRAMAN R/B KOURIN

Giá bán : 1,100,000 VND

DX RYUTEIOH

Giá bán : 1,650,000 VND

DX VS CHANGER LUPIN RED SET 2ND

Giá bán : 1,250,000 VND

DX ABARENOH KHÔNG VĨ CÓ BOX

Giá bán : 2,200,000 VND

DX DEKA ROBO LIKE NEW

Giá bán : 3,150,000 VND

DX GOURAIJIN 2ND

Giá bán : 2,950,000 VND

  • Lượt truy cập: 28,728,525

  • Tham gia : 04/03/2013

  • Số lượng SP : 9,442