BẠN THÍCH THỂ LOẠI NÀO NHẤT ?

ANIME,MANGA

COMIC ,CARTOON,MARVEL,DC

TOKUSATSU ,REAL ACTION HERO

KHÁC

DX ORION VOYAGER

Giá bán : 2,500,000 VND

DX SIRENBUILDER 2ND (KO VĨ CÓ BOX)

Giá bán : 1,900,000 VND

DX DAIVOYAGER 2ND (THIẾU SÚNG)

Giá bán : 1,900,000 VND

DX DAIBOUKEN (KO VĨ CÓ BOX)

Giá bán : 1,900,000 VND

DX KISHIRYU JIN 2ND

Giá bán : 1,600,000 VND

DX CUBE CONDOR 2ND

Giá bán : 1,450,000 VND

DX KISHIRYUUJIN EX JIN

Giá bán : 1,800,000 VND

DX HENSHIN GOBUSTER 2ND

Giá bán : 650,000 VND

HERO SERIES SENTAI RED SET 6

Giá bán : 700,000 VND

DX TOQ BLASTER 2ND

Giá bán : 950,000 VND

DX GOKAI MOBIRATE 2ND

Giá bán : 1,550,000 VND

DX GOSEI KNIGHT LEON LASER 2ND

Giá bán : 1,100,000 VND

DX KIẾM NINJA COMIC KOBOX

Giá bán : 350,000 VND

  • Lượt truy cập: 34,945,864

  • Tham gia : 04/03/2013

  • Số lượng SP : 12,842