BẠN THÍCH THỂ LOẠI NÀO NHẤT ?

ANIME,MANGA

COMIC ,CARTOON,MARVEL,DC

TOKUSATSU ,REAL ACTION HERO

KHÁC

DX KABUTO ORIGAMI 2ND

Giá bán : 700,000 VND

DX GO-ONGER ENGINE OH 2ND

Giá bán : 1,850,000 VND

DX GABUREVOLER + GABUCALIBUR 2ND

Giá bán : 1,950,000 VND

DX GAO KING KO BOX (THIẾU)

Giá bán : 1,750,000 VND

DX GAO HUNTER KO BOX [THIẾU]

Giá bán : 1,650,000 VND

DX GAO IKARUS KO BOX [XẤU]

Giá bán : 1,950,000 VND

DX ORB ULTRA FUSION CARD HOLDER

Giá bán : 650,000 VND

DX ORB CALIBUR LIKE NEW

Giá bán : 990,000 VND

DX GOKAI MOBIRATE KO VĨ CÓ BOX

Giá bán : 1,550,000 VND

DX WHITE TIGERZORD 2ND [NHƯ HÌNH]

Giá bán : 2,200,000 VND

DX ABARENOH ANOTHER VERSION 2ND

Giá bán : 1,750,000 VND

DX DAIVOYAGER

Giá bán : 2,550,000 VND

DX GEAR DUAL ANOTHER 2ND

Giá bán : 1,450,000 VND

DX RED DIAL FIGHTER

Giá bán : 550,000 VND

  • Lượt truy cập: 25,492,524

  • Tham gia : 04/03/2013

  • Số lượng SP : 8,447