BẠN THÍCH THỂ LOẠI NÀO NHẤT ?

ANIME,MANGA

COMIC ,CARTOON,MARVEL,DC

TOKUSATSU ,REAL ACTION HERO

KHÁC

DX GAISOKEN

Giá bán : 1,650,000 VND

DX KYORYUJIN BLACK VER LIKE NEW

Giá bán : 2,900,000 VND

DX GO BUSTER BEAT BC 04

Giá bán : 950,000 VND

DX PATKAISER 2ND

Giá bán : 1,250,000 VND

DX SHINE RAPTOR AND SHADOW RAPTOR

Giá bán : 950,000 VND

BANDAI JOINT UNION / MAGIKING

Giá bán : 1,250,000 VND

DX RANGER KEY GOSEIGER

Giá bán : 450,000 VND

DX RYUUSOULGER SPINO THUNDER SET

Giá bán : 2,300,000 VND

DX GOKAI ENGINE MACHALCON 2ND

Giá bán : 1,950,000 VND

DX MOSA HENSHIN GUN

Giá bán : 1,350,000 VND

BANDAI JOINT UNION / DEKARANGER ROBO

Giá bán : 1,150,000 VND

  • Lượt truy cập: 33,984,174

  • Tham gia : 04/03/2013

  • Số lượng SP : 12,335