BẠN THÍCH THỂ LOẠI NÀO NHẤT ?

ANIME,MANGA

COMIC ,CARTOON,MARVEL,DC

TOKUSATSU ,REAL ACTION HERO

KHÁC

DX SAGA BREATH LIKE NEW

Giá bán : 1,550,000 VND

DX ORB RING SPECIAL SET

Giá bán : 1,600,000 VND

DX HURRICANGER SP TRICONDOR SP

Giá bán : 750,000 VND

DX ZEO MEGAZORD 2ND

Giá bán : 2,900,000 VND

DX LINER BOY NEW

Giá bán : 2,500,000 VND

DX SAIKO KYUTAMA

Giá bán : 880,000 VND

DX KYURANGER KOJISHI VOYAGER

Giá bán : 990,000 VND

DX ZYUOH THE GUN ROD 2ND

Giá bán : 600,000 VND

DX OHRANGER OH BLOCKER

Giá bán : 5,000,000 VND

DX GINGAMAN BULLTAURUS 2ND

Giá bán : 1,850,000 VND

DX DEKA BAZOOKA LIKE NEW

Giá bán : 1,500,000 VND

  • Lượt truy cập: 22,519,025

  • Tham gia : 04/03/2013

  • Số lượng SP : 7,614