BẠN THÍCH THỂ LOẠI NÀO NHẤT ?

ANIME,MANGA

COMIC ,CARTOON,MARVEL,DC

TOKUSATSU ,REAL ACTION HERO

KHÁC

DX HOUOU SHIELD + HOUOU BLADE

Giá bán : 1,200,000 VND

BANDAI JOINT UNION / MAGIKING

Giá bán : 1,250,000 VND

DX RANGER KEY GOSEIGER

Giá bán : 450,000 VND

DX DEKA LICENSE 2ND

Giá bán : 1,950,000 VND

DX GOKAI ENGINE MACHALCON 2ND

Giá bán : 1,950,000 VND

DX MOSA HENSHIN GUN

Giá bán : 1,350,000 VND

BANDAI JOINT UNION / DEKARANGER ROBO

Giá bán : 1,150,000 VND

DX GIGA HOUOH

Giá bán : 1,750,000 VND

DX DEKABREAK BRACE THROTTLE 2ND

Giá bán : 1,550,000 VND

DX GO BUSTER MORPHIN BLASTER 2ND

Giá bán : 650,000 VND

DX TANK RESSHA 2ND

Giá bán : 350,000 VND

DX RYUSOUL TRICANE & ANKYLOZE

Giá bán : 950,000 VND

  • Lượt truy cập: 32,872,998

  • Tham gia : 04/03/2013

  • Số lượng SP : 11,763