BẠN THÍCH THỂ LOẠI NÀO NHẤT ?

ANIME,MANGA

COMIC ,CARTOON,MARVEL,DC

TOKUSATSU ,REAL ACTION HERO

KHÁC

DX MAGILAMP

Giá bán : 880,000 VND

DX ULTRAMAN R/B KOURIN

Giá bán : 1,100,000 VND

DX HOUOU BLADE & HOUOU SHIELD 2ND

Giá bán : 990,000 VND

DX RYUTEIOH

Giá bán : 1,650,000 VND

DX ABARENOH KHÔNG VĨ CÓ BOX

Giá bán : 2,200,000 VND

DX DEKA ROBO LIKE NEW

Giá bán : 3,150,000 VND

DX GOURAIJIN 2ND

Giá bán : 2,950,000 VND

DX TOQ BUILD DAI-OH

Giá bán : 1,650,000 VND

DX SEIZA BLASTER KYUURANGER 2ND

Giá bán : 1,350,000 VND

DX KABUTO ORIGAMI 2ND

Giá bán : 550,000 VND

  • Lượt truy cập: 27,682,014

  • Tham gia : 04/03/2013

  • Số lượng SP : 9,138