BẠN THÍCH THỂ LOẠI NÀO NHẤT ?

ANIME,MANGA

COMIC ,CARTOON,MARVEL,DC

TOKUSATSU ,REAL ACTION HERO

KHÁC

DX GABUTYRA CARNIVAL 2ND

Giá bán : 1,550,000 VND

DX KYORYUGER MOBUCKLE 2ND (BELT MOD)

Giá bán : 1,100,000 VND

DX ULTRA CAPSULE HOLDER (THIẾU)

Giá bán : 350,000 VND

DX TOQGER BUILD DAI-OH 2ND

Giá bán : 1,650,000 VND

DX KYORYUGER BUNPACHY 2ND

Giá bán : 750,000 VND

DX KYORYUGER PLEZUOH 2ND (THIẾU)

Giá bán : 1,450,000 VND

DX DRAGONMARU KO BOX

Giá bán : 200,000 VND

DX CERBERIOS KO BOX

Giá bán : 1,200,000 VND

DX RYUTEIOH KO BOX [THIẾU]

Giá bán : 1,100,000 VND

DX FIRE RESSHA KO BOX

Giá bán : 250,000 VND

DX POLICE RESSHA KO BOX

Giá bán : 250,000 VND

DX EX-KYORYUGER RESSHA KO BOX

Giá bán : 250,000 VND

  • Lượt truy cập: 29,823,308

  • Tham gia : 04/03/2013

  • Số lượng SP : 9,823