BẠN THÍCH THỂ LOẠI NÀO NHẤT ?

ANIME,MANGA

COMIC ,CARTOON,MARVEL,DC

TOKUSATSU ,REAL ACTION HERO

KHÁC

DX LUPINRANGER VS PATRANGER LUPIN KAISER

Giá bán: 2,400,000 VND

Giá K/M: 1,800,000 VND

DX LUPINRANGER VS PATRANGER PAT KAISER

Giá bán: 2,400,000 VND

Giá K/M: 1,850,000 VND

DX SAGA BREATH LIKE NEW

Giá bán : 1,550,000 VND

DX KYURENOH

Giá bán : 1,650,000 VND

DX HURRICANGER SP TRICONDOR SP

Giá bán : 750,000 VND

DX GO ROADER NO BOX

Giá bán : 600,000 VND

DX SAIKO KYUTAMA

Giá bán : 450,000 VND

DX KYURANGER KOJISHI VOYAGER

Giá bán : 850,000 VND

DX ZYUOH THE GUN ROD 2ND

Giá bán : 600,000 VND

DX OHRANGER OH BLOCKER

Giá bán : 5,000,000 VND

DX KYURANGER KOJISHI VOYAGER 2ND

Giá bán : 750,000 VND

POWER MORPHER WITH POWER COIN MOVIE

Giá bán : 1,200,000 VND

LEGACY POWER RANGERS MORPHER

Giá bán : 2,550,000 VND

DX GEKIATSU DAI-OH

Giá bán : 1,650,000 VND

  • Lượt truy cập: 28,728,287

  • Tham gia : 04/03/2013

  • Số lượng SP : 9,442