BẠN THÍCH THỂ LOẠI NÀO NHẤT ?

ANIME,MANGA

COMIC ,CARTOON,MARVEL,DC

TOKUSATSU ,REAL ACTION HERO

KHÁC

DX DEKA ROBO LIKE NEW

Giá bán : 2,950,000 VND

DX GOURAIJIN 2ND

Giá bán : 2,950,000 VND

DX X EMPEROR SET

Giá bán : 1,650,000 VND

DX KABUTO ORIGAMI 2ND

Giá bán : 550,000 VND

DX GAO KING KO BOX (THIẾU)

Giá bán : 2,300,000 VND

DX GAO HUNTER KO BOX [THIẾU]

Giá bán : 1,650,000 VND

DX GAO IKARUS KO BOX [XẤU]

Giá bán : 1,950,000 VND

DX WHITE TIGERZORD 2ND [NHƯ HÌNH]

Giá bán : 2,200,000 VND

DX RED DIAL FIGHTER

Giá bán : 450,000 VND

DX ZYUOH CHANGER CUBE 2ND

Giá bán : 950,000 VND

DX KYURANGER CERBERUS VOYAGER

Giá bán : 1,200,000 VND

DX GAO RED KONG NEW

Giá bán : 1,900,000 VND

  • Lượt truy cập: 29,823,654

  • Tham gia : 04/03/2013

  • Số lượng SP : 9,823