BẠN THÍCH THỂ LOẠI NÀO NHẤT ?

ANIME,MANGA

COMIC ,CARTOON,MARVEL,DC

TOKUSATSU ,REAL ACTION HERO

KHÁC

DX GOKAI-OH 2ND

Giá bán : 2,200,000 VND

DX RYUTEIOH

Giá bán : 1,650,000 VND

DX ABARENOH KHÔNG VĨ CÓ BOX

Giá bán : 2,200,000 VND

DX TOQ BUILD DAI-OH

Giá bán : 1,650,000 VND

SOC ZYURANGER DRAGON CAESAR

Giá bán : 5,900,000 VND

DX WHITE TIGERZORD 2ND [NHƯ HÌNH]

Giá bán : 2,200,000 VND

DX DAIVOYAGER

Giá bán : 2,800,000 VND

LEGACY TIGERZORD

Giá bán : 2,800,000 VND

DX VS CHANGER PATO ICHIGO

Giá bán : 950,000 VND

DX ZYUOH CHANGER CUBE 2ND

Giá bán : 950,000 VND

DX GAO KONG LIKE NEW

Giá bán : 1,550,000 VND

DX KYURANGER CERBERUS VOYAGER

Giá bán : 1,450,000 VND

  • Lượt truy cập: 32,436,661

  • Tham gia : 04/03/2013

  • Số lượng SP : 11,410