BẠN THÍCH THỂ LOẠI NÀO NHẤT ?

ANIME,MANGA

COMIC ,CARTOON,MARVEL,DC

TOKUSATSU ,REAL ACTION HERO

KHÁC

DX GAMER DRIVER 2ND (JPV)

Giá bán : 1,550,000 VND

DX KAMEN RIDER GATTACK ZECTER

Giá bán : 3,500,000 VND

DX ZETSUME RISER

Giá bán : 2,300,000 VND

RIDER MAKER ETERNAL DAGGER

Giá bán : 1,650,000 VND

DX PROGRISE KEY SCOUTING PANDA

Giá bán : 590,000 VND

DX METEOR DRIVER 2ND

Giá bán : 1,450,000 VND

BCR NINNIN COMIC FORM 04 2ND

Giá bán : 450,000 VND

DX PUNCHING KONG PROGRISE KEY 2ND

Giá bán : 390,000 VND

DX DOUBLE DRIVER LIKE NEW

Giá bán : 2,300,000 VND

DX PROGRISE KEY PUNCHING KONG 2ND

Giá bán : 390,000 VND

DX DEN-O BELT 20TH VER (JAPAN VER)

Giá bán : 1,550,000 VND

DX BITTING SHARK PROGRISE KEY 2ND

Giá bán : 350,000 VND

DX LIGHTNING HORNET PROGRISE KEY

Giá bán : 390,000 VND

DX BREAK GUN TRAINER 2ND

Giá bán : 1,350,000 VND

  • Lượt truy cập: 38,274,494

  • Tham gia : 04/03/2013

  • Số lượng SP : 14,616