BẠN THÍCH THỂ LOẠI NÀO NHẤT ?

ANIME,MANGA

COMIC ,CARTOON,MARVEL,DC

TOKUSATSU ,REAL ACTION HERO

KHÁC

DX KIKAI RIDEWATCH 2ND

Giá bán : 500,000 VND

DX BUGGLE VISOR II 20TH VER

Giá bán : 1,900,000 VND

DX PUTOTYRA RIDEWATCH 2ND

Giá bán : 550,000 VND

SG RIDE WATCH 04 GAIM

Giá bán : 290,000 VND

DX KIVA EMPEROR FORM RIDE WATCH

Giá bán : 650,000 VND

DX ZI-O EX-AID RIDEWATCH 2ND

Giá bán : 550,000 VND

DX ZI-O BLADE RIDEWATCH

Giá bán : 550,000 VND

CSM KAMEN RIDER KABUTO ZECTER

Giá bán : 6,500,000 VND

DDX GEIZ REVIVE RIDE WATCH

Giá bán : 950,000 VND

DX CANDROID TAKO

Giá bán : 450,000 VND

DX CANDROID BATTA FULL BOX

Giá bán : 450,000 VND

  • Lượt truy cập: 30,864,312

  • Tham gia : 04/03/2013

  • Số lượng SP : 10,428