BẠN THÍCH THỂ LOẠI NÀO NHẤT ?

ANIME,MANGA

COMIC ,CARTOON,MARVEL,DC

TOKUSATSU ,REAL ACTION HERO

KHÁC

DX BUGGLE DRIVER II 20TH

Giá bán : 1,850,000 VND

DX WIZARD DRIVER 2ND

Giá bán : 1,650,000 VND

DX OOO Medal set

Giá bán : 1,450,000 VND

DX ZIKAN JACLAW 2ND

Giá bán : 650,000 VND

DX FLYING FALCON PROGRISE KEY

Giá bán : 560,000 VND

DX MIRAI DRIVER SET

Giá bán : 2,800,000 VND

DX YELLOW DIAL FIGHTER

Giá bán : 650,000 VND

DX NECROM EYECON SET

Giá bán : 750,000 VND

CSM KAMEN RIDER RYUKI V BUCKLE 2ND

Giá bán : 9,500,000 VND

CSM DRAGVISOR KO BOX

Giá bán : 1,900,000 VND

DX KISHIRYU JIN

Giá bán : 1,550,000 VND

DX GOKAI MOBIRATE LEGEND

Giá bán : 1,650,000 VND

DX SHINOBI MIRIDE RIDE WATCH 2ND

Giá bán : 550,000 VND

DX KAMEN RIDER OOO O-MEDAL SP SET

Giá bán : 450,000 VND

  • Lượt truy cập: 33,348,199

  • Tham gia : 04/03/2013

  • Số lượng SP : 12,042