BẠN THÍCH THỂ LOẠI NÀO NHẤT ?

ANIME,MANGA

COMIC ,CARTOON,MARVEL,DC

TOKUSATSU ,REAL ACTION HERO

KHÁC

FIGURE RISE STANDARD TRUNK SSJ

Giá bán : 1,550,000 VND

MODEL KIT FIGURE RISE MACHINEDRAMON

Giá bán : 2,550,000 VND

SRWOG 005 ALTALION

Giá bán : 1,250,000 VND

FIGURE RISE STANDARD ANDROID 18

Giá bán: 880,000 VND

Giá K/M: 700,000 VND

FRAME ARMS SA - 16

Giá bán : 950,000 VND

MSG UC BỘ 4 CÁI

Giá bán : 400,000 VND

HANDS METAL MSG SET

Giá bán : 650,000 VND

SET 3 VĨ LÍNH QUÂN SỰ

Giá bán : 290,000 VND

HCM PRO GELGOOG MS-14

Giá bán : 500,000 VND

FRAME ARMS JX-25T LEI-DAO

Giá bán : 1,350,000 VND

  • Lượt truy cập: 47,113,036

  • Tham gia : 04/03/2013

  • Số lượng SP : 18,016