BẠN THÍCH THỂ LOẠI NÀO NHẤT ?

ANIME,MANGA

COMIC ,CARTOON,MARVEL,DC

TOKUSATSU ,REAL ACTION HERO

KHÁC

HIYA TOYS KING GHIDORAH OPEN

Giá bán : 2,850,000 VND

JOYTOY X-HH02 HURRICANE

Giá bán : 1,150,000 VND

FIGURE RISE STANDARD TRUNK SSJ

Giá bán : 1,550,000 VND

SRWOG 005 ALTALION

Giá bán : 1,250,000 VND

FIGURE RISE STANDARD ANDROID 18

Giá bán: 880,000 VND

Giá K/M: 700,000 VND

FIGURE RISE STANDARD DORAEMON

Giá bán : 750,000 VND

MSG UC BỘ 4 CÁI

Giá bán : 400,000 VND

HANDS METAL MSG SET

Giá bán : 650,000 VND

SET 3 VĨ LÍNH QUÂN SỰ

Giá bán : 290,000 VND

  • Lượt truy cập: 59,557,246

  • Tham gia : 04/03/2013

  • Số lượng SP : 19,499