BẠN THÍCH THỂ LOẠI NÀO NHẤT ?

ANIME,MANGA

COMIC ,CARTOON,MARVEL,DC

TOKUSATSU ,REAL ACTION HERO

KHÁC

SHF MARVEL VENOM

Giá bán : 2,150,000 VND

SHF CAPTAIN AMERICA JOHN F.WALKER

Giá bán : 1,550,000 VND

(JPV) SHF STAR WARS REY & D-O 2ND

Giá bán : 1,350,000 VND

SHF IRONMAN MK85 FAKE

Giá bán : 350,000 VND

SHF THOR (LOVE & THUNDER)

Giá bán : 2,000,000 VND

SHF MIGHTY THOR (LOVE & THUNDER)

Giá bán : 2,050,000 VND

SHF MARVEL ETERNALS KINGO

Giá bán : 950,000 VND

SHF ETERNAL IKARIS

Giá bán : 850,000 VND

SHF THOR (AVENGER ASSEMBLE)

Giá bán : 2,200,000 VND

  • Lượt truy cập: 53,997,449

  • Tham gia : 04/03/2013

  • Số lượng SP : 18,637