BẠN THÍCH THỂ LOẠI NÀO NHẤT ?

ANIME,MANGA

COMIC ,CARTOON,MARVEL,DC

TOKUSATSU ,REAL ACTION HERO

KHÁC

SHF HULK (AVENGERS ASSEMBLE)

Giá bán : 2,700,000 VND

SHF IRON MAN MK6 (AVENGER 2012)

Giá bán : 2,300,000 VND

SHF THOR (AVENGER ASSEMBLE)

Giá bán : 2,200,000 VND

SHF HULK (AVENGER ASSEMBLE) (JPV)

Giá bán : 2,550,000 VND

SHF NICK FURY (JPV)

Giá bán : 1,650,000 VND

SHF DR STRANGE (INFINITY WAR) (BOX XẤU)

Giá bán: 2,300,000 VND

Giá K/M: 1,950,000 VND

SHF IRON MAN MK85 (I AM IRON MAN)

Giá bán : 2,450,000 VND

SHF DC BATMAN 1989

Giá bán : 2,200,000 VND

SHF HULK ENDGAME 2ND

Giá bán : 1,650,000 VND

SHF TONY STARK BIRTH OF IRON MAN

Giá bán : 2,650,000 VND

  • Lượt truy cập: 43,060,817

  • Tham gia : 04/03/2013

  • Số lượng SP : 16,797