BẠN THÍCH THỂ LOẠI NÀO NHẤT ?

ANIME,MANGA

COMIC ,CARTOON,MARVEL,DC

TOKUSATSU ,REAL ACTION HERO

KHÁC

SHF THANOS INFINITY WAR 2ND

Giá bán : 2,500,000 VND

SHF STORM TROOPER SOLO VER

Giá bán : 1,450,000 VND

SHF LUKE SKYWALKER

Giá bán : 1,850,000 VND

[PRE-ORDER CLOSED] SHF IRON MAN MK3

Giá bán : 1,850,000 VND

SHF WASP : ANT-MAN AND THE WASP

Giá bán : 2,400,000 VND

SHF FALCON INFINITY WAR

Giá bán : 2,900,000 VND

SHF CAT WOMAN THE DARK KNIGHT

Giá bán : 1,550,000 VND

SHF STAR WAR CAPTAIN PLASMA

Giá bán : 1,150,000 VND

SHF STAR WARS BEN KENOBI

Giá bán : 1,650,000 VND

SHF STORM TROOPER EXECUTIONER

Giá bán : 1,450,000 VND

SHF CHEWBACCA STAR WARS

Giá bán : 1,550,000 VND

SHF BATMAN : NINJA - THE JOKER

Giá bán : 1,450,000 VND

  • Lượt truy cập: 30,864,314

  • Tham gia : 04/03/2013

  • Số lượng SP : 10,428