BẠN THÍCH THỂ LOẠI NÀO NHẤT ?

ANIME,MANGA

COMIC ,CARTOON,MARVEL,DC

TOKUSATSU ,REAL ACTION HERO

KHÁC

FIGMA PERSONA 5 : JOKER

Giá bán : 1,750,000 VND

FIGMA SABER 2.0

Giá bán : 1,950,000 VND

FIGMA BAKEMONOGATARI HITAGI ...

Giá bán : 1,100,000 VND

FIGMA POKEMON RED

Giá bán : 1,750,000 VND

FIGMA OVERWATCH TRACER

Giá bán : 1,850,000 VND

FIGMA DEADPOOL (353)

Giá bán : 1,950,000 VND

FIGMA DEADPOOL DX VER

Giá bán : 2,700,000 VND

  • Lượt truy cập: 22,519,247

  • Tham gia : 04/03/2013

  • Số lượng SP : 7,614