BẠN THÍCH THỂ LOẠI NÀO NHẤT ?

ANIME,MANGA

COMIC ,CARTOON,MARVEL,DC

TOKUSATSU ,REAL ACTION HERO

KHÁC

FIGMA SOLID SNAKE MGS2 VER

Giá bán : 1,950,000 VND

TOKOTOKO TACHIKOMA RETURNS 2018

Giá bán : 850,000 VND

FIGMA KAN COLLE SHIRUGE KAI

Giá bán : 2,350,000 VND

FIGMA FGO LANCER/SCÁTHACH

Giá bán : 2,100,000 VND

FIGMA HIGMA

Giá bán : 1,550,000 VND

FIGMA BRIDGEGROOM "GROOM"

Giá bán : 1,700,000 VND

FIGMA BRIDGEGROOM "BRIDGE"

Giá bán : 2,550,000 VND

FIGMA DEAD OR ALIVE : KASUMI C2 .VER

Giá bán : 1,950,000 VND

FIGMA SABER 1.0 2ND (THIẾU)

Giá bán : 950,000 VND

FIGMA KAMEN RIDER WING KNIGHT 2ND

Giá bán : 880,000 VND

6 INCH NEL JACK THE RIPPER

Giá bán : 1,950,000 VND

  • Lượt truy cập: 26,693,353

  • Tham gia : 04/03/2013

  • Số lượng SP : 8,824