BẠN THÍCH THỂ LOẠI NÀO NHẤT ?

ANIME,MANGA

COMIC ,CARTOON,MARVEL,DC

TOKUSATSU ,REAL ACTION HERO

KHÁC

NENDOROID 1090 SCHWI

Giá bán : 1,650,000 VND

NENDOROID 1300 INUYASHA (JPV)

Giá bán : 1,550,000 VND

NENDOROID 1312 JUDY HOPPS (JPV)

Giá bán : 1,650,000 VND

NENDOROID 1311 NICK WILDE (JPV)

Giá bán : 1,850,000 VND

NENDOROID DOLL HARRY POTTER (JPV)

Giá bán : 1,950,000 VND

NENDOROID 1269 LION KING SIMBA JPV

Giá bán : 1,650,000 VND

CHIBI ASUNA TITANIA VER

Giá bán : 1,550,000 VND

NENDOROID 1203 GAMBIER BAY

Giá bán : 1,450,000 VND

NENDOROID 1180

Giá bán : 1,950,000 VND

  • Lượt truy cập: 39,070,165

  • Tham gia : 04/03/2013

  • Số lượng SP : 15,139