BẠN THÍCH THỂ LOẠI NÀO NHẤT ?

ANIME,MANGA

COMIC ,CARTOON,MARVEL,DC

TOKUSATSU ,REAL ACTION HERO

KHÁC

NENDOROID 928 KAGURA

Giá bán : 1,550,000 VND

NENDOROID 1018 MEGAMAN X

Giá bán : 1,350,000 VND

NENDOROID 1008 NARUTO TSUNADE

Giá bán : 1,450,000 VND

NENDOROID 1043 FATE LANCER KARNA

Giá bán : 1,500,000 VND

NENDOROID 1013 ENVY

Giá bán : 1,350,000 VND

NENDOROID 1034 HERMION GRANGER

Giá bán : 1,350,000 VND

NENDOROID 999 HARRY POTTER

Giá bán : 1,550,000 VND

NENDOROID 1031 CASTER NITOCRIS

Giá bán : 1,650,000 VND

NENDOROID 085 KURO KAGAMI

Giá bán : 950,000 VND

NENDOROID 1029 ONMYOJI SEIMEI

Giá bán : 1,850,000 VND

  • Lượt truy cập: 31,888,912

  • Tham gia : 04/03/2013

  • Số lượng SP : 10,981