BẠN THÍCH THỂ LOẠI NÀO NHẤT ?

ANIME,MANGA

COMIC ,CARTOON,MARVEL,DC

TOKUSATSU ,REAL ACTION HERO

KHÁC

NENDOROID NICKS

Giá bán : 750,000 VND

NENDOROID AINZ OOAL GOWN

Giá bán : 1,550,000 VND

NENDOROID GOD OF WARS 4 : KRATOS

Giá bán : 1,450,000 VND

NENDOROID KEMONO FRIENDS : FENNEC

Giá bán : 1,450,000 VND

NENDOROID KIZUNA AI

Giá bán : 1,450,000 VND

NENDOROID AHRI LOL

Giá bán : 1,550,000 VND

NENDOROID KONOSUBA 2 : KAZUMA

Giá bán : 1,350,000 VND

NENDOROID RIDER OF BLACK ASTOFO

Giá bán : 1,450,000 VND

  • Lượt truy cập: 27,636,624

  • Tham gia : 04/03/2013

  • Số lượng SP : 9,133