BẠN THÍCH THỂ LOẠI NÀO NHẤT ?

ANIME,MANGA

COMIC ,CARTOON,MARVEL,DC

TOKUSATSU ,REAL ACTION HERO

KHÁC

NENDOROID JIBRIL NO GAME NO LIFE

Giá bán : 1,400,000 VND

NENDOROID KANTAI COLLECTION : MUTSU

Giá bán : 1,450,000 VND

NENDOROID KASHIMA 2ND

Giá bán : 1,450,000 VND

NENDOROID ALPHONSE ELRIC

Giá bán : 1,550,000 VND

NENDOROID SHOKAKU 2ND

Giá bán : 880,000 VND

NENDOROID ZUIKAKU 2ND

Giá bán : 880,000 VND

NENDOROID EDWARD ELRIC

Giá bán : 1,450,000 VND

NENDOROID BATMAN ARMOR : BVS

Giá bán : 1,450,000 VND

NENDOROID SUPERMAN : JUSTICE LEAGUE

Giá bán : 1,450,000 VND

NENDOROID POKEMON SATOSHI & PIKACHU

Giá bán : 1,350,000 VND

NENDOROID TANGLED RAPUNZEL

Giá bán : 1,350,000 VND

NENDOROID SPIDER MAN HOMECOMING

Giá bán : 1,450,000 VND

  • Lượt truy cập: 22,519,253

  • Tham gia : 04/03/2013

  • Số lượng SP : 7,614