BẠN THÍCH THỂ LOẠI NÀO NHẤT ?

ANIME,MANGA

COMIC ,CARTOON,MARVEL,DC

TOKUSATSU ,REAL ACTION HERO

KHÁC

DX NEO ZERO

Giá bán : 600,000 VND

SIC KAMEN RIDER X & APOLLO GEIST

Giá bán : 1,450,000 VND

DX ULTRMAN VICTORY LANCER KO BOX

Giá bán : 300,000 VND

DX ULTRA CAPSULE HOLDER (THIẾU)

Giá bán : 350,000 VND

DX ULTRAMAN R/B KOURIN

Giá bán : 1,100,000 VND

DX ULTRAMAN R/B RUBE GYRO

Giá bán : 1,450,000 VND

DX SAGA BREATH LIKE NEW

Giá bán : 1,550,000 VND

DX GEED RISER ULTRAMAN GEED 2ND

Giá bán : 1,450,000 VND

CANDY KYUTAMA 05 OUSHI

Giá bán : 140,000 VND

CANDY KYUTAMA 07 CHAMELEON

Giá bán : 140,000 VND

CANDY KYUTAMA 37 KUJIRA

Giá bán : 140,000 VND

CANDY TOY SG 40 ANDROMEDA KYUTAMA

Giá bán : 140,000 VND

CANDY TOY SG 36 PERSEUS KYUTAMA

Giá bán : 140,000 VND

  • Lượt truy cập: 31,888,829

  • Tham gia : 04/03/2013

  • Số lượng SP : 10,981