BẠN THÍCH THỂ LOẠI NÀO NHẤT ?

ANIME,MANGA

COMIC ,CARTOON,MARVEL,DC

TOKUSATSU ,REAL ACTION HERO

KHÁC

DX ULTRAMAN DECKER DUAL SWORD

Giá bán : 1,250,000 VND

DX GUTS HYPER KEY ULTRAMAN TIGA SET

Giá bán : 1,250,000 VND

(JPV) DX STRONGEST NARIKIRI SET

Giá bán : 1,950,000 VND

DX ULTRAMAN TRIGGER GUTS SPARK LENS

Giá bán : 1,450,000 VND

DX ULTRA LEGEND MEDAL SET EX04

Giá bán : 690,000 VND

DX ULTRAMAN Z RISER 2ND

Giá bán : 1,550,000 VND

LEGEND ULTRA HENSHIN ULTRAMAN X

Giá bán : 1,650,000 VND

DX ULTRA Z RISER 2ND (JPV)

Giá bán : 1,450,000 VND

(JPV) DX ULTRAMAN ORB RING 2ND

Giá bán : 1,750,000 VND

DX TREGEAR

Giá bán : 790,000 VND

DX ULTRMAN VICTORY LANCER KO BOX

Giá bán : 300,000 VND

DX ULTRA CAPSULE HOLDER (THIẾU)

Giá bán : 350,000 VND

  • Lượt truy cập: 50,074,547

  • Tham gia : 04/03/2013

  • Số lượng SP : 17,701