BẠN THÍCH THỂ LOẠI NÀO NHẤT ?

ANIME,MANGA

COMIC ,CARTOON,MARVEL,DC

TOKUSATSU ,REAL ACTION HERO

KHÁC

DX ULTRA Z RISER

Giá bán : 1,450,000 VND

DX ORB RING 2ND

Giá bán : 1,550,000 VND

DX ULTRA ZERO EYE NEO SPECIAL VER

Giá bán : 1,150,000 VND

DX ULTRMAN VICTORY LANCER KO BOX

Giá bán : 300,000 VND

DX ULTRA CAPSULE HOLDER (THIẾU)

Giá bán : 350,000 VND

DX ULTRAMAN R/B KOURIN

Giá bán : 1,100,000 VND

DX ULTRAMAN R/B RUBE GYRO

Giá bán : 1,450,000 VND

DX SAGA BREATH LIKE NEW

Giá bán : 1,550,000 VND

CANDY KYUTAMA 05 OUSHI

Giá bán : 140,000 VND

CANDY KYUTAMA 07 CHAMELEON

Giá bán : 140,000 VND

CANDY KYUTAMA 37 KUJIRA

Giá bán : 140,000 VND

CANDY TOY SG 40 ANDROMEDA KYUTAMA

Giá bán : 140,000 VND

CANDY TOY SG 36 PERSEUS KYUTAMA

Giá bán : 140,000 VND

CANDY TOY SG 03 OOKAMI KYUTAMA

Giá bán : 140,000 VND

  • Lượt truy cập: 38,691,038

  • Tham gia : 04/03/2013

  • Số lượng SP : 14,876