BẠN THÍCH THỂ LOẠI NÀO NHẤT ?

ANIME,MANGA

COMIC ,CARTOON,MARVEL,DC

TOKUSATSU ,REAL ACTION HERO

KHÁC

DX ULTRAMAN TIGA GUTS HYPER KEY

Giá bán : 750,000 VND

ULTRA REPLICA FUSION CARD SET

Giá bán : 2,350,000 VND

DX GUTS HYPER KEY ULTRAMAN TIGA SET

Giá bán : 1,250,000 VND

DX ULTRA LEGEND MEDAL SET EX04

Giá bán : 690,000 VND

LEGEND ULTRA HENSHIN ULTRAMAN X

Giá bán : 1,650,000 VND

DX ULTRMAN VICTORY LANCER KO BOX

Giá bán : 300,000 VND

DX ULTRA CAPSULE HOLDER (THIẾU)

Giá bán : 350,000 VND

DX ORB RING SPECIAL SET 2ND

Giá bán : 2,100,000 VND

DX ULTRAMAN R/B KOURIN

Giá bán : 1,100,000 VND

DX ULTRAMAN R/B RUBE GYRO

Giá bán : 1,450,000 VND

CANDY KYUTAMA 05 OUSHI

Giá bán : 140,000 VND

CANDY KYUTAMA 07 CHAMELEON

Giá bán : 140,000 VND

CANDY KYUTAMA 37 KUJIRA

Giá bán : 140,000 VND

  • Lượt truy cập: 56,360,927

  • Tham gia : 04/03/2013

  • Số lượng SP : 19,080