BẠN THÍCH THỂ LOẠI NÀO NHẤT ?

ANIME,MANGA

COMIC ,CARTOON,MARVEL,DC

TOKUSATSU ,REAL ACTION HERO

KHÁC

TAKARA TOMY DELUXE SS09 JAZZ

Giá bán : 950,000 VND

TRANSFORMER MB-04 SHOCKWAVE JP

Giá bán : 950,000 VND

TRANSFORMER SS05 OPTIMUS PRIME

Giá bán : 1,550,000 VND

LEGENDARY TOY LT02 OPTIMUS

Giá bán : 2,550,000 VND

KBB TRANSFORMER NEMESIS OPTIMUS G1

Giá bán : 1,250,000 VND

TRANSFORMER KBB G1 OPTIMUS

Giá bán : 1,650,000 VND

TRANSFORMER KO BARRICADE LS-02

Giá bán : 1,450,000 VND

TRANSFORMER VOLYAGER DRAGONSTORM

Giá bán : 1,650,000 VND

NEOARTS XERXES BEAST MUSCLE LIKE NEW

Giá bán : 1,950,000 VND

TRANSFORMER MAKESTOY QUANTRON SET

Giá bán : 7,500,000 VND

TRANSFORMER KBB POWER SUGAR 2.0

Giá bán : 950,000 VND

TRANSFORMER WAR GAINT ATTACKER ...

Giá bán : 1,450,000 VND

TRANSFORMER MB 13 BONECRUSHER

Giá bán : 950,000 VND

  • Lượt truy cập: 26,728,543

  • Tham gia : 04/03/2013

  • Số lượng SP : 8,832