BẠN THÍCH THỂ LOẠI NÀO NHẤT ?

ANIME,MANGA

COMIC ,CARTOON,MARVEL,DC

TOKUSATSU ,REAL ACTION HERO

KHÁC

KKB COMMANDER OPTIMUS

Giá bán : 450,000 VND

OPTIMUS LEGENDARY TOY

Giá bán : 1,650,000 VND

LS 01 ARES NITROGEN BLACK MAMBA

Giá bán : 1,450,000 VND

TRANSFORMER HASBRO SS08 BLACKOUT

Giá bán : 1,250,000 VND

TRANSFORMER UNIQUE TOY UTR-02 ...

Giá bán : 2,950,000 VND

BLUE CIRCUS BUMBLEBEE

Giá bán : 1,250,000 VND

WEI JIANG OPTIMUS COMMANDER

Giá bán : 1,550,000 VND

TRANSFORMER LS04 STARSCREAM

Giá bán : 1,150,000 VND

TAKARA TOMY DELUXE SS09 JAZZ

Giá bán : 950,000 VND

TRANSFORMER MB-04 SHOCKWAVE JP

Giá bán : 950,000 VND

TRANSFORMER SS05 OPTIMUS PRIME

Giá bán : 1,550,000 VND

  • Lượt truy cập: 29,396,364

  • Tham gia : 04/03/2013

  • Số lượng SP : 9,657