BẠN THÍCH THỂ LOẠI NÀO NHẤT ?

ANIME,MANGA

COMIC ,CARTOON,MARVEL,DC

TOKUSATSU ,REAL ACTION HERO

KHÁC

BSL TOYS TRANSFORMER LOCKDOWN

Giá bán : 1,350,000 VND

TRANSFORMER HASBRO SS08 BLACKOUT

Giá bán : 1,250,000 VND

TRANSFORMER UNIQUE TOY UTR-02 ...

Giá bán : 2,950,000 VND

BLUE CIRCUS BUMBLEBEE

Giá bán : 1,350,000 VND

WEI JIANG OPTIMUS COMMANDER

Giá bán : 1,550,000 VND

TRANSFORMER LS04 STARSCREAM

Giá bán : 1,150,000 VND

TAKARA TOMY DELUXE SS09 JAZZ

Giá bán : 950,000 VND

TRANSFORMER MB-04 SHOCKWAVE JP

Giá bán : 950,000 VND

TRANSFORMER SS05 OPTIMUS PRIME

Giá bán : 1,550,000 VND

LEGENDARY TOY LT02 OPTIMUS

Giá bán: 2,550,000 VND

Giá K/M: 1,550,000 VND

TRANSFORMER KBB G1 OPTIMUS

Giá bán : 1,650,000 VND

TRANSFORMER KO BARRICADE LS-02

Giá bán : 1,450,000 VND

TRANSFORMER VOLYAGER DRAGONSTORM

Giá bán : 1,650,000 VND

NEOARTS XERXES BEAST MUSCLE LIKE NEW

Giá bán : 1,950,000 VND

  • Lượt truy cập: 28,082,566

  • Tham gia : 04/03/2013

  • Số lượng SP : 9,238