BẠN THÍCH THỂ LOẠI NÀO NHẤT ?

ANIME,MANGA

COMIC ,CARTOON,MARVEL,DC

TOKUSATSU ,REAL ACTION HERO

KHÁC

KBB MP10-V OPTIMUS PRIME

Giá bán : 1,200,000 VND

CROSS DIMENSION STRIKER MANUS

Giá bán : 2,950,000 VND

ZW TRANSFORMER LEADFOOT

Giá bán : 950,000 VND

ZW TANK M1A1-A21

Giá bán : 1,150,000 VND

TRANSFORMER RATCHET KO BOX

Giá bán : 350,000 VND

MC LEONIDAS BEAST MUSCLE

Giá bán : 1,650,000 VND

TRANSFORMER GOD-02 TANK WARRIOR

Giá bán : 1,550,000 VND

TRANS HUMAN ALLIANCE SIDEWIPE

Giá bán : 880,000 VND

  • Lượt truy cập: 22,519,192

  • Tham gia : 04/03/2013

  • Số lượng SP : 7,614