BẠN THÍCH THỂ LOẠI NÀO NHẤT ?

ANIME,MANGA

COMIC ,CARTOON,MARVEL,DC

TOKUSATSU ,REAL ACTION HERO

KHÁC

BỘ DỤNG CỤ GUNDAM SET 2

Giá bán : 450,000 VND

GUNDAM MARKER GM303 BROWN

Giá bán : 190,000 VND

GUNDAM MARKER SILVER

Giá bán : 130,000 VND

GUNDAM MARKER GOLD

Giá bán : 130,000 VND

GUNDAM MARKER RED

Giá bán : 80,000 VND

BASE GUNDAM BANDAI

Giá bán : 280,000 VND

BASE GUNDAM 1/100

Giá bán : 150,000 VND

DAO GỌT NHỰA THỪA

Giá bán : 90,000 VND

  • Lượt truy cập: 30,864,385

  • Tham gia : 04/03/2013

  • Số lượng SP : 10,428