BẠN THÍCH THỂ LOẠI NÀO NHẤT ?

ANIME,MANGA

COMIC ,CARTOON,MARVEL,DC

TOKUSATSU ,REAL ACTION HERO

KHÁC

BASE GUNDAM MG

Giá bán : 90,000 VND

BASE GUNDAM HG

Giá bán : 70,000 VND

ACTION BASE 1/144

Giá bán : 70,000 VND

  • Lượt truy cập: 48,683,296

  • Tham gia : 04/03/2013

  • Số lượng SP : 18,521