BẠN THÍCH THỂ LOẠI NÀO NHẤT ?

ANIME,MANGA

COMIC ,CARTOON,MARVEL,DC

TOKUSATSU ,REAL ACTION HERO

KHÁC

BÚT KẺ LINE GUNDAM

Giá bán : 18,000 VND

CHÀ NHÁM GUNDAM

Giá bán : 11,000 VND

KỀM CẮT GUNDAM

Giá bán : 24,000 VND

BASE GUNDAM MG

Giá bán : 90,000 VND

BASE GUNDAM HG

Giá bán : 70,000 VND

ACTION BASE 1/144

Giá bán : 70,000 VND

  • Lượt truy cập: 51,066,852

  • Tham gia : 04/03/2013

  • Số lượng SP : 18,008