BẠN THÍCH THỂ LOẠI NÀO NHẤT ?

ANIME,MANGA

COMIC ,CARTOON,MARVEL,DC

TOKUSATSU ,REAL ACTION HERO

KHÁC

TOOL GUNDAM 10 MÓN

Giá bán : 280,000 VND

ACTION BASE GUNDAM CLEAR BANDAI

Giá bán : 190,000 VND

ACTION BASE GUNDAM BLACK BANDAI

Giá bán : 190,000 VND

BASE GUNDAM BANDAI

Giá bán : 280,000 VND

BASE GUNDAM 1/100

Giá bán : 190,000 VND

DAO GỌT NHỰA THỪA

Giá bán : 90,000 VND

  • Lượt truy cập: 34,337,865

  • Tham gia : 04/03/2013

  • Số lượng SP : 12,565