BẠN THÍCH THỂ LOẠI NÀO NHẤT ?

ANIME,MANGA

COMIC ,CARTOON,MARVEL,DC

TOKUSATSU ,REAL ACTION HERO

KHÁC

COPY RESIN SHINOBU

Giá bán : 1,200,000 VND

COPY RESIN NEZUKO

Giá bán : 1,150,000 VND

COPY RESIN KAIDO

Giá bán : 1,050,000 VND

COPY RESIN KAKASHI ANBU

Giá bán : 1,950,000 VND

COPY RESIN RYOMAN SUKUNA FAKE

Giá bán : 1,400,000 VND

COPY RESIN GOKU KID FAKE

Giá bán : 400,000 VND

  • Lượt truy cập: 47,113,482

  • Tham gia : 04/03/2013

  • Số lượng SP : 18,016