BẠN THÍCH THỂ LOẠI NÀO NHẤT ?

ANIME,MANGA

COMIC ,CARTOON,MARVEL,DC

TOKUSATSU ,REAL ACTION HERO

KHÁC

NARUTO- COPY RESIN OBITO

Giá bán : 650,000 VND

COPY RESIN BP STUDIO RORONOA ZORO FAKE

Giá bán: 3,900,000 VND

Giá K/M: 3,600,000 VND

COPY RESIN ONMYOJI YOTO MIKETSU FAKE

Giá bán : 1,050,000 VND

COPY RESIN MARCO THE PHOENIX FAKE

Giá bán : 2,450,000 VND

COPY RESIN TEAM ASH FAKE

Giá bán : 1,050,000 VND

COPY RESIN TRAFALGAR LAW FAKE

Giá bán: 1,500,000 VND

Giá K/M: 1,300,000 VND

COPY RESIN LUFFY WANO GEAR 3

Giá bán : 1,700,000 VND

  • Lượt truy cập: 39,019,714

  • Tham gia : 04/03/2013

  • Số lượng SP : 15,115