BẠN THÍCH THỂ LOẠI NÀO NHẤT ?

ANIME,MANGA

COMIC ,CARTOON,MARVEL,DC

TOKUSATSU ,REAL ACTION HERO

KHÁC

COPY RESIN PIKACHU

Giá bán : 990,000 VND

COPY RESIN ASH WITH POKEMON BL

Giá bán : 899,000 VND

COPY RESIN KOKUSHIBO

Giá bán : 850,000 VND

COPY RESIN KAIDO

Giá bán : 1,050,000 VND

COPY RESIN KAKASHI ANBU

Giá bán : 1,950,000 VND

COPY RESIN GOKU KID FAKE

Giá bán : 400,000 VND

  • Lượt truy cập: 50,074,753

  • Tham gia : 04/03/2013

  • Số lượng SP : 17,701