BẠN THÍCH THỂ LOẠI NÀO NHẤT ?

ANIME,MANGA

COMIC ,CARTOON,MARVEL,DC

TOKUSATSU ,REAL ACTION HERO

KHÁC

NENDOROID AINZ OOAL GOWN FAKE

Giá bán : 550,000 VND

NENDOROID JIRAIYA FAKE

Giá bán : 450,000 VND

NENDOROID STORM TROOPER FAKE

Giá bán : 350,000 VND

NENDOROID THOR ODINSON FAKE

Giá bán : 450,000 VND

NENDOROID MIKU RACING 2015 FAKE

Giá bán : 450,000 VND

NENDOROID JEAN DARC FAKE

Giá bán : 450,000 VND

NENDOROID SYAORAN FAKE

Giá bán : 450,000 VND

NENDOROID KAKASHI FAKE.

Giá bán : 450,000 VND

NENDOROID TAKI FAKE

Giá bán : 450,000 VND

NENDOROID MITSUHA FAKE

Giá bán : 450,000 VND

NENDOROID BATMAN ARMOR FAKE

Giá bán : 490,000 VND

NENDOROID ALBEDO FAKE

Giá bán : 450,000 VND

CU-POCHE RED-HOOD

Giá bán : 650,000 VND

  • Lượt truy cập: 27,681,065

  • Tham gia : 04/03/2013

  • Số lượng SP : 9,138