BẠN THÍCH THỂ LOẠI NÀO NHẤT ?

ANIME,MANGA

COMIC ,CARTOON,MARVEL,DC

TOKUSATSU ,REAL ACTION HERO

KHÁC

NENDOROID ITACHI UCHIHA FAKE

Giá bán : 450,000 VND

NENDOROID JEANNE ALTER FAKE

Giá bán : 450,000 VND

NENDOROID LANCER SCATHACH FAKE

Giá bán : 450,000 VND

NENDOROID EMILIA FAKE

Giá bán : 450,000 VND

NENDOROID BOBAFEET FAKE

Giá bán : 450,000 VND

NENDOROID RAM FAKE

Giá bán : 450,000 VND

ELSA FROZEN CHIBI

Giá bán : 190,000 VND

NENDOROID MIKU SNOW OWL VER FAKE

Giá bán : 380,000 VND

S CANIME KANNA KAMUI

Giá bán : 680,000 VND

NENDOROID SHIRANUI MAI FAKE

Giá bán : 450,000 VND

NENDOROID GENOS FAKE

Giá bán : 450,000 VND

  • Lượt truy cập: 23,746,335

  • Tham gia : 04/03/2013

  • Số lượng SP : 7,959