BẠN THÍCH THỂ LOẠI NÀO NHẤT ?

ANIME,MANGA

COMIC ,CARTOON,MARVEL,DC

TOKUSATSU ,REAL ACTION HERO

KHÁC

NENDOROID SATOSHI FAKE

Giá bán : 450,000 VND

NENDOROID EDWARD ELRIC FAKE

Giá bán : 450,000 VND

NENDOROID MIDORIYA FAKE

Giá bán : 500,000 VND

NENDOROID BAKUGOU FAKE

Giá bán : 450,000 VND

NENDOROID KIMI NO NAWA TAKI FAKE

Giá bán : 450,000 VND

NENDOROID ITACHI UCHIHA FAKE

Giá bán : 450,000 VND

NENDOROID JEANNE ALTER FAKE

Giá bán : 450,000 VND

NENDOROID LANCER SCATHACH FAKE

Giá bán : 450,000 VND

NENDOROID EMILIA FAKE

Giá bán : 450,000 VND

CU-POCHE ALICE FAKE

Giá bán : 500,000 VND

NENDOROID BOBAFEET FAKE

Giá bán : 450,000 VND

NENDOROID RAM FAKE

Giá bán : 450,000 VND

  • Lượt truy cập: 25,541,829

  • Tham gia : 04/03/2013

  • Số lượng SP : 8,465