BẠN THÍCH THỂ LOẠI NÀO NHẤT ?

ANIME,MANGA

COMIC ,CARTOON,MARVEL,DC

TOKUSATSU ,REAL ACTION HERO

KHÁC

PVC DARK SOUL FAKE

Giá bán : 550,000 VND

PVC RITA ROSSWEISSE FAKE

Giá bán : 690,000 VND

PVC MAUSER KAR98K FAKE

Giá bán : 890,000 VND

PVC ZERO TWO FAKE

Giá bán : 799,000 VND

PVC CHIRU FAKE

Giá bán : 570,000 VND

PVC REM SLEEPWEAR FAKE

Giá bán : 400,000 VND

PVC AKAGI FAKE

Giá bán : 840,000 VND

PVC ALBEDO SO-BIN VER FAKE

Giá bán : 669,000 VND

PVC YAE SAKURA FAKE

Giá bán : 649,000 VND

PVC TOGA HIMIKO

Giá bán : 329,000 VND

PVC SON GOKOU FAKE

Giá bán : 339,000 VND

PVC SHENLONG FAKE

Giá bán : 329,000 VND

COPY RESIN SASUKE ITACHI CW STUDIO

Giá bán : 1,650,000 VND

PVC CÁ MẬP ĐẦU BÚA

Giá bán : 250,000 VND

  • Lượt truy cập: 43,890,186

  • Tham gia : 04/03/2013

  • Số lượng SP : 17,063