BẠN THÍCH THỂ LOẠI NÀO NHẤT ?

ANIME,MANGA

COMIC ,CARTOON,MARVEL,DC

TOKUSATSU ,REAL ACTION HERO

KHÁC

PVC LUFFY FAKE

Giá bán : 500,000 VND

RESIN WHITEBEARD FAKE

Giá bán : 1,300,000 VND

PVC NEZUKO INSIDE THE BOX FAKE

Giá bán : 400,000 VND

PVC TÀU THOUSAND SUNNY FAKE

Giá bán : 450,000 VND

PVC AC ORIGIN AYA FAKE

Giá bán : 700,000 VND

PVC BEATLESS LACIA 2011 VER FAKE

Giá bán : 450,000 VND

PVC RAM IN WONDERLAND FAKE

Giá bán : 280,000 VND

PVC ONITENSHI REM FAKE

Giá bán : 300,000 VND

PVC HULK VS WOLVERINE FAKE

Giá bán : 2,700,000 VND

PVC IT PENNYWISE 2017 CHINA VER

Giá bán : 450,000 VND

PVC AQUAMAN FAKE

Giá bán : 480,000 VND

PVC AVENGER RONIN ENDGAME FAKE

Giá bán : 600,000 VND

  • Lượt truy cập: 38,275,109

  • Tham gia : 04/03/2013

  • Số lượng SP : 14,616