BẠN THÍCH THỂ LOẠI NÀO NHẤT ?

ANIME,MANGA

COMIC ,CARTOON,MARVEL,DC

TOKUSATSU ,REAL ACTION HERO

KHÁC

SHS KAMEN RIDER GARREN GD-66 2ND

Giá bán : 500,000 VND

SHS KAMEN RIDER IBUKI GD-84

Giá bán : 400,000 VND

SHS KAMEN RIDER DRAKE GE-11

Giá bán : 550,000 VND

SHS KAMEN RIDER PSYGA 2ND

Giá bán : 550,000 VND

RKF KAMEN RIDER GREASE BLIZZARD

Giá bán : 650,000 VND

LVUR 01 KAMEN RIDER EX-AID 2ND

Giá bán : 1,100,000 VND

RKF KAMEN RIDER ZI-O II

Giá bán : 650,000 VND

CHANGE KAMEN RIDER ZERONOS + XE

Giá bán : 900,000 VND

RKF KAMEN RIDER ZI-O

Giá bán : 650,000 VND

RKF KAMEN RIDER BUILD

Giá bán : 680,000 VND

RKF KAMEN RIDER ROGUE

Giá bán : 650,000 VND

  • Lượt truy cập: 30,864,993

  • Tham gia : 04/03/2013

  • Số lượng SP : 10,428