BẠN THÍCH THỂ LOẠI NÀO NHẤT ?

ANIME,MANGA

COMIC ,CARTOON,MARVEL,DC

TOKUSATSU ,REAL ACTION HERO

KHÁC

QPOSKET CAPTAIN MARVEL FAKE

Giá bán : 260,000 VND

MAFEX BATMAN TACTICAL FAKE

Giá bán : 500,000 VND

1/6 HC AVENGER INFINITY WAR THANOS

Giá bán : 2,300,000 VND

SET AVENGER KHÔNG BOX

Giá bán : 350,000 VND

COMICAVE IRON MAN MK26 GAMMA 2ND

Giá bán : 2,100,000 VND

COMICAVE IRON MAN MK40 SHOTGUN 2ND

Giá bán : 1,300,000 VND

COMICAVE IRON MAN MK23 SHADES 2ND

Giá bán : 1,250,000 VND

COSBABY IRON MAN MK 50 FAKE

Giá bán: 450,000 VND

Giá K/M: 350,000 VND

MEZCO ULTIMATE SPIDER-MAN FAKE

Giá bán : 950,000 VND

MARVEL ARTFX CARNAGE FAKE

Giá bán: 650,000 VND

Giá K/M: 500,000 VND

COMICAVE IRON MAN MK25 STRIKER

Giá bán : 2,900,000 VND

  • Lượt truy cập: 30,865,163

  • Tham gia : 04/03/2013

  • Số lượng SP : 10,428