BẠN THÍCH THỂ LOẠI NÀO NHẤT ?

ANIME,MANGA

COMIC ,CARTOON,MARVEL,DC

TOKUSATSU ,REAL ACTION HERO

KHÁC

CHIBI TOM JERRY

Giá bán : 70,000 VND

CHIBI KAMEN RIDER REVICE

Giá bán : 70,000 VND

GODZILLA CHIBI MẬP

Giá bán : 70,000 VND

MINI CAPTAIN AMERICA SHIELD FAKE

Giá bán : 150,000 VND

DORACOS WOLVERINE

Giá bán : 280,000 VND

COSBABY SUPERMAN

Giá bán : 230,000 VND

COSBABY DOCTOR STRANGE FAKE

Giá bán : 240,000 VND

COSBABY WONDER WOMAN FAKE

Giá bán : 350,000 VND

  • Lượt truy cập: 53,998,141

  • Tham gia : 04/03/2013

  • Số lượng SP : 18,637