BẠN THÍCH THỂ LOẠI NÀO NHẤT ?

ANIME,MANGA

COMIC ,CARTOON,MARVEL,DC

TOKUSATSU ,REAL ACTION HERO

KHÁC

RAH KAMEN RIDER KIVA 2ND

Giá bán : 3,500,000 VND

RAH KAMEN RIDER DEN-O SWORD FORM 2ND

Giá bán : 3,500,000 VND

RAH KAMEN RIDER HIBIKI KURENAI

Giá bán : 3,800,000 VND

REAL ACTION HEROES SON GOKU

Giá bán : 3,500,000 VND

RAH KAMEN RIDER AXE 2ND

Giá bán : 1,400,000 VND

RAH KAMEN RIDER AXE (TAIGA)

Giá bán : 2,500,000 VND

  • Lượt truy cập: 43,451,728

  • Tham gia : 04/03/2013

  • Số lượng SP : 16,852