BẠN THÍCH THỂ LOẠI NÀO NHẤT ?

ANIME,MANGA

COMIC ,CARTOON,MARVEL,DC

TOKUSATSU ,REAL ACTION HERO

KHÁC

MODEL KIT ACE FORCE BUTTERFLY

Giá bán : 700,000 VND

MODEL KIT ZHAO YUN MG-01

Giá bán : 1,100,000 VND

MODEL KIT BEE ASSAULT ANGELS SS01

Giá bán : 1,000,000 VND

MODEL KIT ATTACK GIRL ARACHNE 2.0

Giá bán : 950,000 VND

SET KIMONO ARACHINE

Giá bán : 900,000 VND

MODEL KIT SKYTUBE DARKADVENT DX VER

Giá bán : 1,850,000 VND

MODEL KIT MOBILE DOLL MAY

Giá bán : 580,000 VND

ACT MODE MIO & TYPE 15 VER 2

Giá bán : 2,750,000 VND

FATE DRAND ORDER CASTER NERO

Giá bán : 550,000 VND

CHITOCERIUM LXXVIII-PLATINUM 1/1 ...

Giá bán : 2,300,000 VND

FIGURISE DIVER AYAME

Giá bán : 600,000 VND

  • Lượt truy cập: 39,019,218

  • Tham gia : 04/03/2013

  • Số lượng SP : 15,115