BẠN THÍCH THỂ LOẠI NÀO NHẤT ?

ANIME,MANGA

COMIC ,CARTOON,MARVEL,DC

TOKUSATSU ,REAL ACTION HERO

KHÁC

ATKGIRL 06 SUZAKA DRAGON PA

Giá bán : 1,100,000 VND

MODEL KIT AOSHIMA GATTAI ATLANGER

Giá bán : 2,450,000 VND

MODEL KIT MARK XL IX RESCUE 1/9

Giá bán : 1,400,000 VND

MODEL KIT GUAN ZU

Giá bán : 1,400,000 VND

MODEL KIT ATTACK GIRL 1/12 SERQET

Giá bán : 1,100,000 VND

MODEL KIT ACE FORCE BUTTERFLY

Giá bán : 700,000 VND

MODEL KIT ZHAO YUN MG-01

Giá bán : 990,000 VND

ATTACK GIRL XUAN WU

Giá bán : 1,100,000 VND

MODEL KIT ATTACK GIRL ARACHNE 2.0

Giá bán : 1,100,000 VND

MEGAMI DEVICE ASRA KYUUBI NINE TAILS

Giá bán : 3,900,000 VND

MODEL KIT MOBILE DOLL MAY GUNDAM

Giá bán : 680,000 VND

  • Lượt truy cập: 43,451,601

  • Tham gia : 04/03/2013

  • Số lượng SP : 16,852