BẠN THÍCH THỂ LOẠI NÀO NHẤT ?

ANIME,MANGA

COMIC ,CARTOON,MARVEL,DC

TOKUSATSU ,REAL ACTION HERO

KHÁC

MG GN-001 AVALANCHE EXIA DABAN

Giá bán : 1,550,000 VND

MG FIGHTER AGE-1 DABAN

Giá bán : 550,000 VND

MG EX-S FIGHTER GUNDAM DABAN

Giá bán : 1,950,000 VND

SDCS ZAKU II

Giá bán : 390,000 VND

SDBB 318 SHOURETSUTEI RYUUBI

Giá bán : 650,000 VND

HG RGM-79HC GM GUARD CUSTOM

Giá bán : 580,000 VND

HG GALBALDY REBAKE

Giá bán : 650,000 VND

HGBD GEARA GHIRAGRA

Giá bán : 580,000 VND

MG GUNDAM F91 2.0

Giá bán : 1,150,000 VND

HG HI-V GUNDAM

Giá bán : 650,000 VND

1/100 VIGNA GHINA

Giá bán : 1,100,000 VND

MG GM SNIPER 2

Giá bán : 1,200,000 VND

BEGINNING 30 GUNDAM

Giá bán : 680,000 VND

HGGB BEGINNING J GUNDAM

Giá bán : 550,000 VND

SD KURENAI MUSHA RED WARRIOR

Giá bán : 450,000 VND

  • Lượt truy cập: 26,728,294

  • Tham gia : 04/03/2013

  • Số lượng SP : 8,832