BẠN THÍCH THỂ LOẠI NÀO NHẤT ?

ANIME,MANGA

COMIC ,CARTOON,MARVEL,DC

TOKUSATSU ,REAL ACTION HERO

KHÁC

SDCS GUNDAM OO DIVER ACE

Giá bán: 350,000 VND

Giá K/M: 290,000 VND

HG MS-04 BUGU

Giá bán: 550,000 VND

Giá K/M: 385,000 VND

HG AGE ADELE

Giá bán: 450,000 VND

Giá K/M: 315,000 VND

SD ZETA GUNDAM

Giá bán: 390,000 VND

Giá K/M: 253,000 VND

HGBD IMPULSE GUNDAM LANCIER

Giá bán: 590,000 VND

Giá K/M: 413,000 VND

HGBD IMPULSE GUNDAM ARC

Giá bán: 590,000 VND

Giá K/M: 413,000 VND

HGBD JEGAN BLAST MASTER

Giá bán: 550,000 VND

Giá K/M: 385,000 VND

SD BUILD DIVER RX-ZEROMARU

Giá bán: 580,000 VND

Giá K/M: 348,000 VND

SDCS ZAKU II

Giá bán: 390,000 VND

Giá K/M: 234,000 VND

HG RGM-79HC GM GUARD CUSTOM

Giá bán: 550,000 VND

Giá K/M: 450,000 VND

HG GALBALDY REBAKE

Giá bán: 650,000 VND

Giá K/M: 455,000 VND

MG GUNDAM F91 2.0

Giá bán: 1,150,000 VND

Giá K/M: 990,000 VND

HG HI-V GUNDAM

Giá bán: 650,000 VND

Giá K/M: 455,000 VND

1/100 VIGNA GHINA

Giá bán: 1,100,000 VND

Giá K/M: 825,000 VND

HGGB BEGINNING J GUNDAM

Giá bán: 590,000 VND

Giá K/M: 413,000 VND

  • Lượt truy cập: 28,727,092

  • Tham gia : 04/03/2013

  • Số lượng SP : 9,441