BẠN THÍCH THỂ LOẠI NÀO NHẤT ?

ANIME,MANGA

COMIC ,CARTOON,MARVEL,DC

TOKUSATSU ,REAL ACTION HERO

KHÁC

SDW SHINING GRASPER DRAGON

Giá bán : 280,000 VND

SDW LEIF GUNDAM GP04

Giá bán : 280,000 VND

ROBOT SPIRITS ZZ GUNDAM 2ND

Giá bán : 1,350,000 VND

ROBOT SPIRITS BIHEIGHT GIGAN

Giá bán : 650,000 VND

GUNDAM RG RX-90 HI-NU GUNDAM

Giá bán : 1,600,000 VND

GUNDAM HG RX-178 GUNDAM MK-2

Giá bán : 475,000 VND

GUNDAM HG AMAZING EXIA

Giá bán : 740,000 VND

GUNDAM HG ASTAROTH

Giá bán : 550,000 VND

GUNDAM HG PERFECT STRIKE FREEDOOM

Giá bán : 550,000 VND

GUNDAM HG 00 COMMAND QAN T

Giá bán : 510,000 VND

GUNDAM HG BEGUIR-BEU

Giá bán : 600,000 VND

  • Lượt truy cập: 48,682,881

  • Tham gia : 04/03/2013

  • Số lượng SP : 18,521