BẠN THÍCH THỂ LOẠI NÀO NHẤT ?

ANIME,MANGA

COMIC ,CARTOON,MARVEL,DC

TOKUSATSU ,REAL ACTION HERO

KHÁC

RX 79(G) GUNDAM GROUND TYPE

Giá bán : 500,000 VND

HGUC RX79BD-03 BLUE DESTINY 3

Giá bán : 580,000 VND

HG ZAKU F2000

Giá bán : 650,000 VND

RG TALLGEESE EW

Giá bán : 850,000 VND

HGBD SERAVEE GUNDAM SCHEHERAZADE

Giá bán : 650,000 VND

HGBD GMIII BEAM MASTER

Giá bán : 550,000 VND

HGBD OGRE GN X GUNDAM

Giá bán : 650,000 VND

MG DABAN GRAY ZETA

Giá bán : 950,000 VND

MG AVALANCHE EXIA HOBBIE STAR

Giá bán : 990,000 VND

HG RX 78-2

Giá bán : 500,000 VND

RG UNICORN BANDE DESSINEE VER

Giá bán : 1,100,000 VND

HG 00 GUNDAM

Giá bán : 450,000 VND

HGBD 00 DIVER

Giá bán : 490,000 VND

HGBD GUNDAM AGE II MAGNUM

Giá bán : 650,000 VND

  • Lượt truy cập: 25,492,564

  • Tham gia : 04/03/2013

  • Số lượng SP : 8,447