BẠN THÍCH THỂ LOẠI NÀO NHẤT ?

ANIME,MANGA

COMIC ,CARTOON,MARVEL,DC

TOKUSATSU ,REAL ACTION HERO

KHÁC

SD SHIN MOKOSO SONKEN GUNDAM ...

Giá bán : 550,000 VND

HGBF GUNDAM X MAOH

Giá bán : 450,000 VND

MG GUNDAM DEATHSCYTHE HELL TT

Giá bán : 700,000 VND

HG RX-79[G]EZ-8 GUNDAM EZ8

Giá bán : 450,000 VND

1/100 MSF-007 MK-III

Giá bán : 550,000 VND

HGBF GUNDAM X JUMAOH

Giá bán : 950,000 VND

MG DOUBLE X DABAN

Giá bán : 780,000 VND

HG AGE GENOACE II

Giá bán : 390,000 VND

HG AGE G-EXES JACKEDGE

Giá bán : 450,000 VND

HGUC-RGM 79SP GM SNIPER II

Giá bán : 490,000 VND

HGGB GPB-X78-30 FOREVER GUNDAM

Giá bán : 600,000 VND

SD BB SENSHI SANGOKUDEN #335

Giá bán : 700,000 VND

SD MK-III DAISHOGUN

Giá bán : 550,000 VND

SD MUSHA GUNDAM MKIII

Giá bán : 390,000 VND

RG JOHNNY RIDDENS ZAKU II

Giá bán : 850,000 VND

  • Lượt truy cập: 22,519,020

  • Tham gia : 04/03/2013

  • Số lượng SP : 7,614