BẠN THÍCH THỂ LOẠI NÀO NHẤT ?

ANIME,MANGA

COMIC ,CARTOON,MARVEL,DC

TOKUSATSU ,REAL ACTION HERO

KHÁC

HG A-Z GUNDAM

Giá bán : 680,000 VND

RG BANSHEE NORN GUNDAM

Giá bán : 990,000 VND

HG GUNDAM AGE II MAGNUM

Giá bán : 650,000 VND

HG BUILD STRIKE GALAXY COSMOS

Giá bán : 600,000 VND

HG ASTRAY RED FRAME FLIGHT UNIT

Giá bán : 580,000 VND

SD BABY MILO RX-78-2 GUNDAM

Giá bán : 1,250,000 VND

HGUC ACT ZAKU

Giá bán : 600,000 VND

HGBF STRIKER GN-X

Giá bán : 650,000 VND

MG ASTREA TYPE F HOBBY STAR

Giá bán : 990,000 VND

MG SUPERNOVA XXXG-01SR2 SANDROCK

Giá bán : 880,000 VND

HGBF GUNDAM X MAOH

Giá bán : 450,000 VND

MG GUNDAM DEATHSCYTHE HELL TT

Giá bán : 550,000 VND

MG CROSSBONE X-1 FULL CLOTH DABAN

Giá bán : 650,000 VND

HG RX-79[G]EZ-8 GUNDAM EZ8

Giá bán : 450,000 VND

  • Lượt truy cập: 23,729,376

  • Tham gia : 04/03/2013

  • Số lượng SP : 7,953