BẠN THÍCH THỂ LOẠI NÀO NHẤT ?

ANIME,MANGA

COMIC ,CARTOON,MARVEL,DC

TOKUSATSU ,REAL ACTION HERO

KHÁC

HG MS-04 BUGU

Giá bán : 550,000 VND

HG AGE ADELE

Giá bán : 450,000 VND

HG JESTA CANNON

Giá bán : 580,000 VND

SD ZETA GUNDAM

Giá bán : 390,000 VND

HG DIVER NAMI

Giá bán : 650,000 VND

HGBD IMPULSE GUNDAM LANCIER

Giá bán : 590,000 VND

HGBD IMPULSE GUNDAM ARC

Giá bán : 590,000 VND

HGBD JEGAN BLAST MASTER

Giá bán : 550,000 VND

HG GUNDAM OO SKY

Giá bán : 450,000 VND

HG GUNDAM ASTRAY NO-NAME

Giá bán : 580,000 VND

MG OO QAN(T) FULL SABER BANDAI

Giá bán : 1,250,000 VND

MG AVALANCHE EXIA BANDAI

Giá bán : 1,700,000 VND

SD BUILD DIVER RX-ZEROMARU

Giá bán : 580,000 VND

SDCS NIGHTINGGALE

Giá bán : 500,000 VND

  • Lượt truy cập: 27,681,031

  • Tham gia : 04/03/2013

  • Số lượng SP : 9,138