BẠN THÍCH THỂ LOẠI NÀO NHẤT ?

ANIME,MANGA

COMIC ,CARTOON,MARVEL,DC

TOKUSATSU ,REAL ACTION HERO

KHÁC

MEZCO ONE 12 BLACK PANTHER

Giá bán : 1,950,000 VND

MEZCO KING KONG SKULL ISLAND 7 INCH

Giá bán : 1,550,000 VND

MEZCO LOL FIORA

Giá bán : 950,000 VND

MEZCO CHUCKY

Giá bán : 880,000 VND

MEZCO HELLBOY II

Giá bán : 700,000 VND

  • Lượt truy cập: 33,983,704

  • Tham gia : 04/03/2013

  • Số lượng SP : 12,335