BẠN THÍCH THỂ LOẠI NÀO NHẤT ?

ANIME,MANGA

COMIC ,CARTOON,MARVEL,DC

TOKUSATSU ,REAL ACTION HERO

KHÁC

REVOLTECH HARLEY QUINN EX2 2ND

Giá bán : 2,000,000 VND

MEZCO HARLEY QUINN 2ND

Giá bán : 2,750,000 VND

MEZCO GAMBIT

Giá bán : 2,200,000 VND

MEZCO IT PENNYWISE 2ND

Giá bán : 2,200,000 VND

MEZCO KING KONG SKULL ISLAND

Giá bán : 1,650,000 VND

MEZCO HELA THOR RAGNAROK

Giá bán : 2,200,000 VND

MEZCO LOL FIORA

Giá bán : 950,000 VND

MEZCO CHUCKY

Giá bán : 880,000 VND

MEZCO HELLBOY II

Giá bán : 700,000 VND

  • Lượt truy cập: 53,998,908

  • Tham gia : 04/03/2013

  • Số lượng SP : 18,637