BẠN THÍCH THỂ LOẠI NÀO NHẤT ?

ANIME,MANGA

COMIC ,CARTOON,MARVEL,DC

TOKUSATSU ,REAL ACTION HERO

KHÁC

COSBABY JUSTICE LEAGUE FLASH FAKE

Giá bán: 350,000 VND

Giá K/M: 250,000 VND

MARVEL WINTER SOLDIER CAT VER

Giá bán : 350,000 VND

MARVEL CAPTIAN AMERICA CAT VER

Giá bán : 350,000 VND

MARVEL PROFESSOR X CAT

Giá bán: 350,000 VND

Giá K/M: 250,000 VND

CHIBI SPIDERMAN.

Giá bán: 350,000 VND

Giá K/M: 250,000 VND

CHIBI WINTER SOLDIER CAT

Giá bán: 380,000 VND

Giá K/M: 280,000 VND

CHIBI CAPTAIN AMERICA CAT

Giá bán : 380,000 VND

FIGURE CHIBI THOR DOG

Giá bán: 380,000 VND

Giá K/M: 280,000 VND

  • Lượt truy cập: 63,903,035

  • Tham gia : 04/03/2013

  • Số lượng SP : 20,140