BẠN THÍCH THỂ LOẠI NÀO NHẤT ?

ANIME,MANGA

COMIC ,CARTOON,MARVEL,DC

TOKUSATSU ,REAL ACTION HERO

KHÁC

SHF (SKC) KAMEN RIDER BIRTH

Giá bán : 2,350,000 VND

(JPV) SHF DECADE NEO 2.0

Giá bán : 1,950,000 VND

SHF KAMEN RIDER EX AID MUTEKI 2ND

Giá bán : 2,550,000 VND

SHF KUUGA ULTIMATE 2.0 2ND

Giá bán : 4,900,000 VND

SHF RIDERMAN 2.0

Giá bán : 2,250,000 VND

(JPV) SHF KAMEN RIDER ORGA 2ND

Giá bán : 1,950,000 VND

SHF KAMEN RIDER SABER CLEAR VER

Giá bán : 1,250,000 VND

SHF KAMEN RIDER SNIPER LV 50 2ND

Giá bán : 1,550,000 VND

(JPV) SHF NEGATAROSIMAGIN 2ND

Giá bán : 790,000 VND

SHF IZU 2ND

Giá bán : 1,750,000 VND

SHF KAMEN RIDER LIVE BAT GENOME

Giá bán : 2,450,000 VND

  • Lượt truy cập: 56,359,825

  • Tham gia : 04/03/2013

  • Số lượng SP : 19,080