BẠN THÍCH THỂ LOẠI NÀO NHẤT ?

ANIME,MANGA

COMIC ,CARTOON,MARVEL,DC

TOKUSATSU ,REAL ACTION HERO

KHÁC

SHF DARKRAIDER 2ND

Giá bán : 2,600,000 VND

SHF KAMEN RIDER KIVA

Giá bán : 2,900,000 VND

SHF KAMEN RIDER PARADOX LV99 2ND

Giá bán : 1,850,000 VND

SHF KAMEN RIDER ZI-O

Giá bán : 1,750,000 VND

SHF KAMEN RIDER POPPY

Giá bán : 2,100,000 VND

SHF KAMEN RIDER MAD ROGUE

Giá bán : 2,100,000 VND

SHF KAMEN RIDER ROGUE LIKE NEW

Giá bán : 2,300,000 VND

SHF DRAGRANZER 2ND GÃY

Giá bán : 3,500,000 VND

SHF KAMEN RIDER GEMN LV0 2ND

Giá bán : 1,700,000 VND

  • Lượt truy cập: 31,888,537

  • Tham gia : 04/03/2013

  • Số lượng SP : 10,981