BẠN THÍCH THỂ LOẠI NÀO NHẤT ?

ANIME,MANGA

COMIC ,CARTOON,MARVEL,DC

TOKUSATSU ,REAL ACTION HERO

KHÁC

SHF KAMEN RIDER MACH 2ND

Giá bán : 1,950,000 VND

SHF POWER DIZER DIZER MODE 2ND

Giá bán : 1,650,000 VND

SHF KAMEN RIDER LAZER LV 3

Giá bán : 1,950,000 VND

SHF EX-AID ACTION GAMER LV2

Giá bán : 1,950,000 VND

SHF BURNING AGITO (JPV)

Giá bán : 1,550,000 VND

SHF KAMEN RIDER W 2ND (JPV)

Giá bán : 750,000 VND

SHF KAMEN RIDER FLAME WIZARD 2ND

Giá bán : 880,000 VND

SHF KAMEN RIDER NEO DIEND

Giá bán : 3,400,000 VND

SHF KAMEN RIDER BEAST 2.0

Giá bán : 2,600,000 VND

SHF KUUGA 2.0 DECADE VER

Giá bán : 2,200,000 VND

SHF IBUKI 2.0 2ND

Giá bán : 2,400,000 VND

SHF KAMEN RIDER VERDE

Giá bán : 1,750,000 VND

SHF GAMEDEUS CRONUS

Giá bán : 2,300,000 VND

SHF OOO SHAUTA COMBO 2ND

Giá bán : 770,000 VND

  • Lượt truy cập: 34,944,909

  • Tham gia : 04/03/2013

  • Số lượng SP : 12,842