BẠN THÍCH THỂ LOẠI NÀO NHẤT ?

ANIME,MANGA

COMIC ,CARTOON,MARVEL,DC

TOKUSATSU ,REAL ACTION HERO

KHÁC

SHF SHOCKER RIDER

Giá bán : 680,000 VND

SHF GARO ZERO

Giá bán : 1,650,000 VND

SHF KAMEN RIDER RAIA LIKE NEW

Giá bán : 1,550,000 VND

SHF KINTAROS IMAGIN 2ND

Giá bán : 1,250,000 VND

SHF - GENOCIDER LIKE NEW (JAPAN VER)

Giá bán : 5,800,000 VND

SHF HEART ROIDMUDE 2ND

Giá bán : 1,450,000 VND

SHF GROUNDAIN 2ND

Giá bán : 950,000 VND

SHF KAMEN RIDER GREAT CROSS-Z 2ND

Giá bán : 1,950,000 VND

SHF WIZARD INFINITY STYLE LIKE NEW

Giá bán : 1,550,000 VND

SHF KAMENRIDER 2 2ND

Giá bán : 850,000 VND

SHF KAMEN RIDER STRONGER 2ND

Giá bán : 1,100,000 VND

  • Lượt truy cập: 33,983,041

  • Tham gia : 04/03/2013

  • Số lượng SP : 12,335