BẠN THÍCH THỂ LOẠI NÀO NHẤT ?

ANIME,MANGA

COMIC ,CARTOON,MARVEL,DC

TOKUSATSU ,REAL ACTION HERO

KHÁC

SHF KAMEN RIDER VULCAN JPV

Giá bán : 1,750,000 VND

SHF VULCAN

Giá bán : 1,750,000 VND

SHF KAMEN RIDER FAIZ BLASTER 2ND ( ...

Giá bán: 1,450,000 VND

Giá K/M: 1,150,000 VND

SHF KAMEN RIDER CROSS Z MAGMA 2ND

Giá bán : 2,600,000 VND

SHF KAMEN RIDER DRIVE 20TH 2ND

Giá bán : 1,950,000 VND

SHF KAMEN RIDER GENM LV 2 2ND

Giá bán : 1,650,000 VND

SHF WOZ GINGA FINALLY

Giá bán : 2,600,000 VND

BANPRESTO EXQ EMIRIA

Giá bán : 590,000 VND

SHF GHOST LIKE NEW

Giá bán : 1,900,000 VND

  • Lượt truy cập: 37,420,360

  • Tham gia : 04/03/2013

  • Số lượng SP : 14,071