BẠN THÍCH THỂ LOẠI NÀO NHẤT ?

ANIME,MANGA

COMIC ,CARTOON,MARVEL,DC

TOKUSATSU ,REAL ACTION HERO

KHÁC

SHF KAMEN RIDER BLADE LIKE NEW

Giá bán : 1,550,000 VND

SHF FANG JOKER 2.0 2ND

Giá bán : 2,550,000 VND

SHF OOO TAMASHI COMBO

Giá bán : 750,000 VND

SHF DRIVE TYPE ZERO HỘP CACTONG

Giá bán : 1,650,000 VND

SHF SASWORD 2ND

Giá bán : 1,650,000 VND

SHF DAGUVA ZEBA 2.0 2ND

Giá bán : 2,100,000 VND

SHF KAMEN RIDER AMAZON ALFA 2ND

Giá bán : 1,950,000 VND

SHF KAMEN RIDER ZO 2ND

Giá bán : 1,350,000 VND

  • Lượt truy cập: 32,872,537

  • Tham gia : 04/03/2013

  • Số lượng SP : 11,763