BẠN THÍCH THỂ LOẠI NÀO NHẤT ?

ANIME,MANGA

COMIC ,CARTOON,MARVEL,DC

TOKUSATSU ,REAL ACTION HERO

KHÁC

SHF KAMEN RIDER ZIIN

Giá bán : 2,550,000 VND

SHF KAMEN RIDER RYUGA OPEN

Giá bán : 3,550,000 VND

SHF KAMEN RIDER 2+1 SHIN KAMEN RIDER

Giá bán : 1,550,000 VND

SHF SKC KAMEN RIDER RIDERMAN

Giá bán : 1,650,000 VND

SHF (SKC) KAMEN RIDER V3 2ND

Giá bán : 1,650,000 VND

SHF (SKC) KAMEN RIDER 1 50TH VER 2ND

Giá bán : 1,650,000 VND

SHF KAMEN RIDER BUFFA FAKE

Giá bán : 590,000 VND

SHF KAMEN RIDER GLARE

Giá bán : 2,450,000 VND

DX SHINOBI RAISE BUCKLE

Giá bán : 950,000 VND

SHF KAMEN RIDER KUUGA TITAN 2.0

Giá bán : 1,990,000 VND

  • Lượt truy cập: 61,254,236

  • Tham gia : 04/03/2013

  • Số lượng SP : 19,777