BẠN THÍCH THỂ LOẠI NÀO NHẤT ?

ANIME,MANGA

COMIC ,CARTOON,MARVEL,DC

TOKUSATSU ,REAL ACTION HERO

KHÁC

PVC MINI PAIMON FAKE

Giá bán : 250,000 VND

NECA WEREWOLF

Giá bán : 1,250,000 VND

NECA PREDATOR ALPHA

Giá bán : 950,000 VND

(US VER) NECA WEREWOLF

Giá bán : 1,450,000 VND

NECA THE BOYS STARLIGHT

Giá bán : 880,000 VND

NECA ULTIMATE GUARDIAN PREDATOR

Giá bán : 1,250,000 VND

NECA ALPHA PREDATOR

Giá bán : 1,250,000 VND

NECA BATMAN & ALIENS JPV

Giá bán : 3,700,000 VND

  • Lượt truy cập: 47,113,076

  • Tham gia : 04/03/2013

  • Số lượng SP : 18,016