BẠN THÍCH THỂ LOẠI NÀO NHẤT ?

ANIME,MANGA

COMIC ,CARTOON,MARVEL,DC

TOKUSATSU ,REAL ACTION HERO

KHÁC

NECA GODZILLA 2003 TOKYO S.O.S OPEN

Giá bán : 1,350,000 VND

NECA SUPER SHREDDER

Giá bán : 95,000 VND

NECA ALIEN ULTIMATE EDITION

Giá bán : 950,000 VND

NECA GODZILLA MONSTER OF MONSTER

Giá bán : 1,350,000 VND

NECA WEREWOLF

Giá bán : 1,250,000 VND

(US VER) NECA WEREWOLF

Giá bán : 1,450,000 VND

NECA THE BOYS STARLIGHT

Giá bán : 880,000 VND

NECA THE BOYS HOMELANDER

Giá bán : 1,150,000 VND

NECA GODZILLA 1989 (GODZILLA VS ...

Giá bán : 1,350,000 VND

  • Lượt truy cập: 51,067,378

  • Tham gia : 04/03/2013

  • Số lượng SP : 18,008