BẠN THÍCH THỂ LOẠI NÀO NHẤT ?

ANIME,MANGA

COMIC ,CARTOON,MARVEL,DC

TOKUSATSU ,REAL ACTION HERO

KHÁC

NECA FUGUTIVE PREDATOR

Giá bán : 950,000 VND

NECA RAZOR CLAWS ALIEN

Giá bán : 880,000 VND

NECA ARACHNOID ALIEN

Giá bán : 880,000 VND

NECA IT CHAPTER 2

Giá bán : 880,000 VND

NECA GODZILLA VS BIOLLANTE 1989

Giá bán : 950,000 VND

NECA LASERSHOT PREDATOR

Giá bán : 990,000 VND

NECA PREDATOR ARMORED ASSASSIN

Giá bán : 1,350,000 VND

NECA RHINO ALIEN

Giá bán : 1,150,000 VND

NECA BATMAN & ALIENS JPV

Giá bán : 3,700,000 VND

NECA GREEN LANTERN & PREDATOR JPV

Giá bán : 3,600,000 VND

NECA MOTHRA POSTER VERSION

Giá bán : 950,000 VND

  • Lượt truy cập: 39,069,870

  • Tham gia : 04/03/2013

  • Số lượng SP : 15,139