BẠN THÍCH THỂ LOẠI NÀO NHẤT ?

ANIME,MANGA

COMIC ,CARTOON,MARVEL,DC

TOKUSATSU ,REAL ACTION HERO

KHÁC

ZOID ZW 14 STEGOSAGE

Giá bán : 990,000 VND

ZOIDS ZW 13 GUSOCK

Giá bán : 350,000 VND

ZOIDS ZW 04 SCORPEAR

Giá bán : 350,000 VND

ZOIDS ZW 07 KUWAGA

Giá bán : 330,000 VND

ZOIDS ZW 15 WILD LIGER SPECIAL

Giá bán : 1,100,000 VND

ZOIDS KABTOR

Giá bán : 350,000 VND

ZOID GREAT SABER TIGER SCHWARZ BT

Giá bán: 880,000 VND

Giá K/M: 680,000 VND

ĐẦU ZOID COMMANDER WOLF KO BOX

Giá bán : 200,000 VND

ĐẦU ZOID GREENHORN KO BOX

Giá bán : 200,000 VND

ZOID KO BOX

Giá bán : 350,000 VND

Zoids Saga II ArtStatue

Giá bán : 300,000 VND

ZOID BLITZ HORNET

Giá bán: 700,000 VND

Giá K/M: 350,000 VND

ZOIDS BT LIGER JAGER

Giá bán: 950,000 VND

Giá K/M: 750,000 VND

ZOID SABER TIGER BT

Giá bán: 800,000 VND

Giá K/M: 600,000 VND

BLADE LIGER BOUBLE CANON BT

Giá bán : 800,000 VND

  • Lượt truy cập: 30,865,161

  • Tham gia : 04/03/2013

  • Số lượng SP : 10,428