BẠN THÍCH THỂ LOẠI NÀO NHẤT ?

ANIME,MANGA

COMIC ,CARTOON,MARVEL,DC

TOKUSATSU ,REAL ACTION HERO

KHÁC

ZOID ZW08 GRACHIOSAURUS

Giá bán : 1,450,000 VND

ZOIDS ZW09 RAPTOR

Giá bán : 350,000 VND

ZOIDS ZW10 KNUCKLE KONG

Giá bán : 750,000 VND

ZOIDS ZW06 GABRIGATOR

Giá bán : 750,000 VND

LBX 001 ACHILES

Giá bán : 350,000 VND

ZOID ZW14 STEGOSAGE

Giá bán : 950,000 VND

ZOIDS ZW 04 SCORPEAR

Giá bán : 350,000 VND

ZOIDS ZW 11 TRICERADOGOS

Giá bán : 950,000 VND

ZOIDS KABTOR

Giá bán : 350,000 VND

ĐẦU ZOID COMMANDER WOLF KO BOX

Giá bán : 200,000 VND

ĐẦU ZOID GREENHORN KO BOX

Giá bán : 200,000 VND

ZOID KO BOX

Giá bán : 350,000 VND

Zoids Saga II ArtStatue

Giá bán : 300,000 VND

ZOID BLITZ HORNET

Giá bán: 700,000 VND

Giá K/M: 350,000 VND

ZOIDS LIGER PANZER STK

Giá bán: 870,000 VND

Giá K/M: 670,000 VND

  • Lượt truy cập: 31,888,860

  • Tham gia : 04/03/2013

  • Số lượng SP : 10,981