BẠN THÍCH THỂ LOẠI NÀO NHẤT ?

ANIME,MANGA

COMIC ,CARTOON,MARVEL,DC

TOKUSATSU ,REAL ACTION HERO

KHÁC

ZOIDS LIGER ZERO JAGER CLEAR VER

Giá bán : 710,000 VND

ZOIDS ZW 17 CATALGA

Giá bán : 750,000 VND

ZOID ZW08 GRACHIOSAURUS

Giá bán : 1,450,000 VND

ZOIDS ZW10 KNUCKLE KONG

Giá bán : 750,000 VND

ZOIDS ZW06 GABRIGATOR

Giá bán : 750,000 VND

ZOIDS BLADE LIGER MIRAGE BT

Giá bán : 680,000 VND

LBX 001 ACHILES

Giá bán : 350,000 VND

ZOIDS ZW20 DIMEPULSAR

Giá bán : 750,000 VND

ZOIDS ZW19 FANG TIGER

Giá bán : 700,000 VND

ZOIDS ZW18 SPIDEATH

Giá bán : 390,000 VND

ZOID ZW14 STEGOSAGE

Giá bán : 950,000 VND

ZOIDS ZW 04 SCORPEAR

Giá bán : 350,000 VND

ZOIDS ZW 15 WILD LIGER SPECIAL

Giá bán : 1,100,000 VND

ZOIDS ZW02 GILRAPTOR

Giá bán : 750,000 VND

ZOIDS KABTOR

Giá bán : 350,000 VND

  • Lượt truy cập: 32,872,951

  • Tham gia : 04/03/2013

  • Số lượng SP : 11,763