BẠN THÍCH THỂ LOẠI NÀO NHẤT ?

ANIME,MANGA

COMIC ,CARTOON,MARVEL,DC

TOKUSATSU ,REAL ACTION HERO

KHÁC

ZOID GREAT SABER TIGER BT

Giá bán : 750,000 VND

ZOID BT SHIELD LIGER

Giá bán : 550,000 VND

ĐẦU ZOID COMMANDER WOLF KO BOX

Giá bán : 200,000 VND

ĐẦU ZOID GREENHORN KO BOX

Giá bán : 200,000 VND

ZOID KO BOX

Giá bán : 350,000 VND

ZOID DEATH SAURER KO BOX

Giá bán : 1,300,000 VND

DX ZOID GUNTIGER

Giá bán : 550,000 VND

Zoids Saga II ArtStatue

Giá bán : 300,000 VND

ZOID BLITZ HORNET

Giá bán: 700,000 VND

Giá K/M: 350,000 VND

ZOIDS LIGER MIRAGE BT

Giá bán : 900,000 VND

ZOIDS BT LIGER JAGER

Giá bán : 880,000 VND

LIGER ZERO STK

Giá bán : 800,000 VND

  • Lượt truy cập: 22,519,280

  • Tham gia : 04/03/2013

  • Số lượng SP : 7,614