BẠN THÍCH THỂ LOẠI NÀO NHẤT ?

ANIME,MANGA

COMIC ,CARTOON,MARVEL,DC

TOKUSATSU ,REAL ACTION HERO

KHÁC

ZOIDS ZW 13 GUSOCK

Giá bán : 350,000 VND

ZOIDS ZW 04 SCORPEAR

Giá bán : 350,000 VND

ZOIDS ZW 07 KUWAGA

Giá bán : 330,000 VND

ZOIDS ZW 11 TRICERADOGOS

Giá bán : 1,200,000 VND

ZOIDS KABTOR

Giá bán : 350,000 VND

ZOIDS WILD LIGER

Giá bán : 850,000 VND

ZOID GREAT SABER TIGER SCHWARZ BT

Giá bán : 880,000 VND

ZOID BT SHIELD LIGER

Giá bán : 550,000 VND

ĐẦU ZOID COMMANDER WOLF KO BOX

Giá bán : 200,000 VND

ĐẦU ZOID GREENHORN KO BOX

Giá bán : 200,000 VND

ZOID KO BOX

Giá bán : 350,000 VND

DX ZOID GUNTIGER

Giá bán : 550,000 VND

Zoids Saga II ArtStatue

Giá bán : 300,000 VND

  • Lượt truy cập: 29,865,465

  • Tham gia : 04/03/2013

  • Số lượng SP : 9,874