BẠN THÍCH THỂ LOẠI NÀO NHẤT ?

ANIME,MANGA

COMIC ,CARTOON,MARVEL,DC

TOKUSATSU ,REAL ACTION HERO

KHÁC

DX SEIZA BLASTER KYUURANGER 2ND

Giá bán : 1,350,000 VND

DX KABUTO ORIGAMI 2ND

Giá bán : 550,000 VND

DX GO-ONGER ENGINE OH 2ND

Giá bán : 1,850,000 VND

DX GAO HUNTER KO BOX [THIẾU]

Giá bán : 1,650,000 VND

DX GAO IKARUS KO BOX [XẤU]

Giá bán : 1,950,000 VND

DX ORB ULTRA FUSION CARD HOLDER

Giá bán : 650,000 VND

DX WHITE TIGERZORD 2ND [NHƯ HÌNH]

Giá bán : 2,200,000 VND

DX VS CHANGER PATO ICHIGO 2ND

Giá bán : 1,350,000 VND

DX RED DIAL FIGHTER

Giá bán : 450,000 VND

DX ZYUOH CHANGER CUBE 2ND

Giá bán : 950,000 VND

DX KYURANGER CERBERUS VOYAGER

Giá bán : 1,200,000 VND

DX GAO RED KONG NEW

Giá bán : 1,900,000 VND

  • Lượt truy cập: 28,727,528

  • Tham gia : 04/03/2013

  • Số lượng SP : 9,441