BẠN THÍCH THỂ LOẠI NÀO NHẤT ?

ANIME,MANGA

COMIC ,CARTOON,MARVEL,DC

TOKUSATSU ,REAL ACTION HERO

KHÁC

SHF GOLD FRIEZE FAKE

Giá bán : 500,000 VND

SHF SHENLONG FAKE

Giá bán : 700,000 VND

SHF KRILLIN FAKE

Giá bán : 600,000 VND

SHF SPIDERMAN HOMECOMING FAKE

Giá bán : 490,000 VND

SHF SON GOHAN 2.0 FAKE

Giá bán : 600,000 VND

SHF UCHIHA ITACHI FAKE

Giá bán : 590,000 VND

SHF CHUN-LI STREET FIGHTER FAKE

Giá bán : 550,000 VND

SYNTHETIC 1:6 FAKE

Giá bán : 1,450,000 VND

SHF SSJ3 SONGOKU FAKE

Giá bán : 950,000 VND

SHF TONY STARK FAKE

Giá bán : 700,000 VND

SHF RYU STREET FIGHTER FAKE

Giá bán : 450,000 VND

SHF BRUCE LEE YELLOW FAKE

Giá bán : 650,000 VND

SHF BLACK WIDOW FAKE

Giá bán : 650,000 VND

  • Lượt truy cập: 22,519,278

  • Tham gia : 04/03/2013

  • Số lượng SP : 7,614