BẠN THÍCH THỂ LOẠI NÀO NHẤT ?

ANIME,MANGA

COMIC ,CARTOON,MARVEL,DC

TOKUSATSU ,REAL ACTION HERO

KHÁC

SHF KAMEN RIDER JOKER 2.0 KO VER

Giá bán : 790,000 VND

SHF ULTRAMAN GEED

Giá bán : 325,000 VND

NENDOROID 1608 SHIRANUI FAKE

Giá bán : 309,000 VND

SHF GOHAN 2.0 SUPER HEROES FAKE

Giá bán : 429,000 VND

SHF SPIDERMAN INFINITY WAR FAKE

Giá bán : 600,000 VND

SHF KAMEN RIDER FAIZ FAKE

Giá bán : 419,000 VND

ACTION FIGURE ULTRAMAN

Giá bán : 300,000 VND

SHF ULTRAMAN ZERO BEYOND FAKE.

Giá bán : 500,000 VND

SHF HERMIONE GRANGER FAKE

Giá bán : 450,000 VND

SHF RON WEASLEY FAKE

Giá bán : 450,000 VND

SHF KAMEN RIDER DIEND 2.0 FAKE

Giá bán : 500,000 VND

SHF SASUKE VS ITACHI FAKE

Giá bán : 500,000 VND

  • Lượt truy cập: 51,066,831

  • Tham gia : 04/03/2013

  • Số lượng SP : 18,008