BẠN THÍCH THỂ LOẠI NÀO NHẤT ?

ANIME,MANGA

COMIC ,CARTOON,MARVEL,DC

TOKUSATSU ,REAL ACTION HERO

KHÁC

SHF THANOS INFINITY WAR FAKE

Giá bán : 650,000 VND

SHF STAR WAR DARTH MAUL FAKE

Giá bán : 650,000 VND

PVC SYNTHETIC 1/6 FAKE

Giá bán : 1,550,000 VND

SHF SS BLUE SONGOKU FAKE

Giá bán : 700,000 VND

SHF MINATO NAMIKAZE FAKE

Giá bán : 480,000 VND

SHF VEGETA FAKE.

Giá bán : 600,000 VND

SHF DRAGONBALL ANDROID 18 FAKE

Giá bán : 650,000 VND

SHF STAR LORD INFINITY WAR FAKE

Giá bán : 500,000 VND

SHF JUSTICE LEAGUE BATMAN FAKE

Giá bán : 550,000 VND

SHF MICHAEL JACKSON FAKE

Giá bán : 650,000 VND

SHF KAMEN RIDER KUUGA 2.0 FAKE

Giá bán : 650,000 VND

  • Lượt truy cập: 26,728,326

  • Tham gia : 04/03/2013

  • Số lượng SP : 8,832