BẠN THÍCH THỂ LOẠI NÀO NHẤT ?

ANIME,MANGA

COMIC ,CARTOON,MARVEL,DC

TOKUSATSU ,REAL ACTION HERO

KHÁC

SHF SPIDERMAN INFINITY WAR FAKE

Giá bán : 600,000 VND

SHF IRONMAN MK 50 FAKE

Giá bán : 550,000 VND

SHF IRONMAN MK46 FAKE

Giá bán : 550,000 VND

SHF IRONMAN MK85 FAKE

Giá bán : 550,000 VND

SHF SON GOKOU CLONE FAKE

Giá bán : 450,000 VND

ACTION FIGURE ULTRAMAN

Giá bán : 300,000 VND

SHF BATMAN FAKE

Giá bán : 380,000 VND

SHF KAMEN RIDER BUILD FAKE

Giá bán : 500,000 VND

SHF SUPER SAIYAN TRUNKS FAKE.

Giá bán : 440,000 VND

SHF KAMEN RIDER DEN-O FAKE

Giá bán : 500,000 VND

SHF AKUMA FAKE

Giá bán : 439,000 VND

SHF SON GOKOU KID FAKE

Giá bán : 549,000 VND

  • Lượt truy cập: 47,739,263

  • Tham gia : 04/03/2013

  • Số lượng SP : 18,246