BẠN THÍCH THỂ LOẠI NÀO NHẤT ?

ANIME,MANGA

COMIC ,CARTOON,MARVEL,DC

TOKUSATSU ,REAL ACTION HERO

KHÁC

HAOCAITOY PREDATOR FAKE

Giá bán : 1,500,000 VND

HAOCAITOY IRONSPIDER MAN FAKE

Giá bán : 1,550,000 VND

TOYSDAO 1/6 DARK SAMURAI

Giá bán : 3,700,000 VND

HOTTOYS DEADPOOL 2ND

Giá bán : 4,500,000 VND

HAOCAITOY SCAR PREDATOR UNMASKED

Giá bán : 1,450,000 VND

HAOCAITOY SCAR PREDATOR

Giá bán : 1,450,000 VND

HAOCAITOY 1/6 IRON MAN MK 6

Giá bán : 1,450,000 VND

HAOCAITOY 1/6 IRON MAN MK 4

Giá bán : 1,500,000 VND

HOT TOYS DEADPOOL 2ND

Giá bán : 5,500,000 VND

1/6 HAOCAITOY BODY KUN DX SET

Giá bán: 1,550,000 VND

Giá K/M: 1,350,000 VND

SCALE SYNTHETIC HUMAN FAKE 1/6

Giá bán : 1,100,000 VND

SOLDIER FIGURE 1/6

Giá bán : 950,000 VND

  • Lượt truy cập: 37,421,523

  • Tham gia : 04/03/2013

  • Số lượng SP : 14,071