BẠN THÍCH THỂ LOẠI NÀO NHẤT ?

ANIME,MANGA

COMIC ,CARTOON,MARVEL,DC

TOKUSATSU ,REAL ACTION HERO

KHÁC

CRAZY TOYS BATMAN ARMOR BVS

Giá bán : 1,450,000 VND

MARVEL LEGEND NAKIA

Giá bán : 880,000 VND

MARVEL SELECT LADY DEADPOOL

Giá bán : 880,000 VND

MARVEL SELECT NETFLIX DAREDEVIL

Giá bán : 950,000 VND

MARVEL LEGEND ERIK KILL MONGER

Giá bán : 880,000 VND

RC BATMOBILE JUSTICE LEAGUE VER

Giá bán : 880,000 VND

HOTTOYS 1/4 WARMACHINE

Giá bán : 2,500,000 VND

HOTTOYS ELECTRO

Giá bán : 3,500,000 VND

CRAZY TOYS JOKER SUICIDE SQUAD

Giá bán : 990,000 VND

  • Lượt truy cập: 22,519,272

  • Tham gia : 04/03/2013

  • Số lượng SP : 7,614