BẠN THÍCH THỂ LOẠI NÀO NHẤT ?

ANIME,MANGA

COMIC ,CARTOON,MARVEL,DC

TOKUSATSU ,REAL ACTION HERO

KHÁC

MARVEL CARNAGE KO BOX

Giá bán : 480,000 VND

DC SUPERMAN KO BOX

Giá bán : 450,000 VND

COSBABY SUICIDE SQUAD TEAM 2 FAKE

Giá bán : 700,000 VND

COSBABY BATMAN ARMOR

Giá bán : 350,000 VND

COSBABY SUPERMAN

Giá bán : 350,000 VND

COSBABY IRON SPIDER FAKE

Giá bán : 450,000 VND

COSBABY THANOS FAKE

Giá bán : 550,000 VND

MARVEL LEGEND IRON SPIDER FAKE

Giá bán : 550,000 VND

CRAZY TOYS WONDER WOMAN

Giá bán : 650,000 VND

MAFEX CAT WOMAN FAKE

Giá bán : 580,000 VND

MAFEX BATMAN BEGINS FAKE

Giá bán : 650,000 VND

  • Lượt truy cập: 26,728,817

  • Tham gia : 04/03/2013

  • Số lượng SP : 8,832