BẠN THÍCH THỂ LOẠI NÀO NHẤT ?

ANIME,MANGA

COMIC ,CARTOON,MARVEL,DC

TOKUSATSU ,REAL ACTION HERO

KHÁC

AGP CHARLOTTE UNÌORM

Giá bán : 880,000 VND

FIGMA HATSUNE MIKU V4X

Giá bán : 1,950,000 VND

FIGMA LITTLE ARMORY MARIA TERUYASU

Giá bán : 2,100,000 VND

ACTION FIGURE 1:12 SANZO

Giá bán : 1,450,000 VND

FIGMA RACING MIKU 2013 VER 2ND

Giá bán : 1,750,000 VND

FIGMA LANCER SCATHATH FAKE

Giá bán : 590,000 VND

FIGMA YOMI ISAYAMA LIKE NEW

Giá bán : 1,550,000 VND

KONAMI BUSHOU SHINKI ESPADIA

Giá bán : 1,450,000 VND

KONAMI BUSHOU SHINKI IANNEIRA

Giá bán : 1,450,000 VND

KONAMI BUSHOU SHINKI VITULUS

Giá bán : 1,350,000 VND

  • Lượt truy cập: 27,636,346

  • Tham gia : 04/03/2013

  • Số lượng SP : 9,133