BẠN THÍCH THỂ LOẠI NÀO NHẤT ?

ANIME,MANGA

COMIC ,CARTOON,MARVEL,DC

TOKUSATSU ,REAL ACTION HERO

KHÁC

FIGMA 363 PERSONA 5 : JOKER 2ND

Giá bán : 1,650,000 VND

FIGMA EX-054 SNOW MIKU 2019 FAKE

Giá bán : 510,000 VND

FIGMA 202 AMY 2ND

Giá bán : 1,350,000 VND

FIGMA 415 MALE SWIMSUIT BODY (RYO)

Giá bán : 1,350,000 VND

FIGMA 403 SUZUYA KAI NII

Giá bán : 2,250,000 VND

FIGMA 218 HAZUKI MIZUHARA 2ND

Giá bán : 1,600,000 VND

FIGMA 381 FGO LANCER/SCÁTHACH 2ND

Giá bán : 2,000,000 VND

FIGMA 010 KANU UNCHOU 2ND

Giá bán : 1,250,000 VND

FIGMA 148 SILVER CROW 2ND

Giá bán : 1,600,000 VND

FIGMA 397 LEONARDO WATCH 2ND

Giá bán : 1,600,000 VND

  • Lượt truy cập: 31,888,786

  • Tham gia : 04/03/2013

  • Số lượng SP : 10,981