BẠN THÍCH THỂ LOẠI NÀO NHẤT ?

ANIME,MANGA

COMIC ,CARTOON,MARVEL,DC

TOKUSATSU ,REAL ACTION HERO

KHÁC

FIGMA SABER NERO CLAUDIUS FAKE

Giá bán : 580,000 VND

FIGMA SOLID SNAKE MGS2 VER

Giá bán : 1,950,000 VND

TOKOTOKO TACHIKOMA RETURNS 2018

Giá bán : 850,000 VND

FIGMA KAN COLLE SHIRUGE KAI

Giá bán : 2,350,000 VND

FIGMA FGO LANCER/SCÁTHACH

Giá bán : 2,100,000 VND

FIGMA HIGMA

Giá bán : 1,550,000 VND

GT ONE PUNCH MAN SAITAMA

Giá bán : 1,200,000 VND

FIGMA OVERWATCH TRACER FAKE

Giá bán : 550,000 VND

FIGMA ALTRIA (ARCHER) FAKE

Giá bán : 600,000 VND

FIGMA SHANA FLAME HAIR

Giá bán : 1,050,000 VND

FIGMA BRIDGEGROOM "GROOM"

Giá bán : 1,700,000 VND

FIGMA BRIDGEGROOM "BRIDGE"

Giá bán : 2,550,000 VND

FIGMA DEAD OR ALIVE : KASUMI C2 .VER

Giá bán : 1,950,000 VND

  • Lượt truy cập: 26,728,753

  • Tham gia : 04/03/2013

  • Số lượng SP : 8,832