BẠN THÍCH THỂ LOẠI NÀO NHẤT ?

ANIME,MANGA

COMIC ,CARTOON,MARVEL,DC

TOKUSATSU ,REAL ACTION HERO

KHÁC

FIGMA SP135 THE TRAPPER (DEAD BY ...

Giá bán : 2,650,000 VND

FIGMA 512 YUMI YOTSUYA (JPV)

Giá bán : 3,200,000 VND

FIGMA 422 SHI (JPV)

Giá bán : 2,550,000 VND

FIGMA 505 FEMALE BODY (CHIAKI) (JPV)

Giá bán : 1,650,000 VND

FIGMA 513 A-Z B (JPV)

Giá bán : 2,450,000 VND

FIGMA 511 RIMURU (JPV)

Giá bán : 3,200,000 VND

FIGM 504 YOTSUYU HIRASAKA (JPV)

Giá bán : 2,850,000 VND

FIGMA 494 NAOFUMI IWATANI (JPV)

Giá bán : 2,550,000 VND

FIGMA 498 TANJIRO KAMADO (JPV)

Giá bán : 2,450,000 VND

FIGMA 506 UMP9 (JPV)

Giá bán : 2,550,000 VND

  • Lượt truy cập: 43,451,874

  • Tham gia : 04/03/2013

  • Số lượng SP : 16,852