BẠN THÍCH THỂ LOẠI NÀO NHẤT ?

ANIME,MANGA

COMIC ,CARTOON,MARVEL,DC

TOKUSATSU ,REAL ACTION HERO

KHÁC

NENDOROID JIBRIL NO GAME NO LIFE

Giá bán : 1,400,000 VND

NENDOROID KANTAI COLLECTION : MUTSU

Giá bán : 1,450,000 VND

NENDOROID KASHIMA 2ND

Giá bán : 1,450,000 VND

NENDOROID ALPHONSE ELRIC

Giá bán : 1,550,000 VND

NENDOROID SHOKAKU 2ND

Giá bán : 880,000 VND

NENDOROID ZUIKAKU 2ND

Giá bán : 880,000 VND

NENDOROID EDWARD ELRIC

Giá bán : 1,450,000 VND

NENDOROID LANCER SCATHACH FAKE

Giá bán : 450,000 VND

NENDOROID EMILIA FAKE

Giá bán : 450,000 VND

NENDOROID KAKASHI FAKE

Giá bán : 450,000 VND

NENDOROID BATMAN ARMOR : BVS

Giá bán : 1,450,000 VND

NENDOROID SUPERMAN : JUSTICE LEAGUE

Giá bán : 1,450,000 VND

CU-POCHE ALICE FAKE

Giá bán : 500,000 VND

  • Lượt truy cập: 22,519,244

  • Tham gia : 04/03/2013

  • Số lượng SP : 7,614