BẠN THÍCH THỂ LOẠI NÀO NHẤT ?

ANIME,MANGA

COMIC ,CARTOON,MARVEL,DC

TOKUSATSU ,REAL ACTION HERO

KHÁC

NENDOROID 1622 LUCIFER

Giá bán : 1,690,000 VND

NENDOROID 1145 AMIYA NEW

Giá bán : 1,250,000 VND

NENDOROID 492 RIDER

Giá bán : 1,150,000 VND

NENDOROID 1706 FELT

Giá bán : 1,150,000 VND

NENDOROID 1463 RUBY ROSE

Giá bán : 1,550,000 VND

NENDOROID 1823 USADA PEKORA

Giá bán : 1,350,000 VND

NENDOROID 1663 MINATO AQUA

Giá bán : 1,650,000 VND

NENDOROID 1855 THE BATMAN 2022

Giá bán : 1,250,000 VND

NENDOROID 1935 MARINE KITAGAWA

Giá bán : 1,450,000 VND

(JPV) NENDOROID 97 SNOW MIKU 2ND

Giá bán : 750,000 VND

  • Lượt truy cập: 56,359,689

  • Tham gia : 04/03/2013

  • Số lượng SP : 19,080