BẠN THÍCH THỂ LOẠI NÀO NHẤT ?

ANIME,MANGA

COMIC ,CARTOON,MARVEL,DC

TOKUSATSU ,REAL ACTION HERO

KHÁC

ZOID GREAT SABER TIGER SCHWARZ BT

Giá bán : 880,000 VND

ZOID GREAT SABER TIGER BT

Giá bán : 880,000 VND

ZOID BT SHIELD LIGER

Giá bán : 550,000 VND

ĐẦU ZOID COMMANDER WOLF KO BOX

Giá bán : 200,000 VND

ĐẦU ZOID GREENHORN KO BOX

Giá bán : 200,000 VND

ZOID KO BOX

Giá bán : 350,000 VND

DX ZOID GUNTIGER

Giá bán : 550,000 VND

Zoids Saga II ArtStatue

Giá bán : 300,000 VND

ZOID BLITZ HORNET

Giá bán: 700,000 VND

Giá K/M: 350,000 VND

ZOIDS LIGER MIRAGE BT

Giá bán : 900,000 VND

ZOIDS BT LIGER JAGER

Giá bán : 950,000 VND

BLADE LIGER BOUBLE CANON BT

Giá bán : 800,000 VND

ZOIDS SABER TIGER GOLD BT

Giá bán : 880,000 VND

  • Lượt truy cập: 28,727,130

  • Tham gia : 04/03/2013

  • Số lượng SP : 9,441