BẠN THÍCH THỂ LOẠI NÀO NHẤT ?

ANIME,MANGA

COMIC ,CARTOON,MARVEL,DC

TOKUSATSU ,REAL ACTION HERO

KHÁC

DX GABUTYRA CARNIVAL 2ND

Giá bán : 1,550,000 VND

DX KYORYUGER MOBUCKLE 2ND (BELT MOD)

Giá bán : 1,100,000 VND

DX ULTRA CAPSULE HOLDER (THIẾU)

Giá bán : 350,000 VND

DX TOQGER BUILD DAI-OH 2ND

Giá bán : 1,650,000 VND

DX KYORYUGER BUNPACHY 2ND

Giá bán : 750,000 VND

DX KYORYUGER PLEZUOH 2ND (THIẾU)

Giá bán : 1,450,000 VND

DX GAN GUN HAND KO BOX

Giá bán : 350,000 VND

DX HANDLE KEN KO BOX

Giá bán : 650,000 VND

DX GAMA GAMA GUN KO BOX

Giá bán : 450,000 VND

CANDY RESSHA KO BOX

Giá bán : 90,000 VND

  • Lượt truy cập: 29,865,463

  • Tham gia : 04/03/2013

  • Số lượng SP : 9,874