BẠN THÍCH THỂ LOẠI NÀO NHẤT ?

ANIME,MANGA

COMIC ,CARTOON,MARVEL,DC

TOKUSATSU ,REAL ACTION HERO

KHÁC

SHIFT CAR NO BOX

Giá bán : 25,000 VND

SWITCH NO BOX

Giá bán : 25,000 VND

ASTRO SWITCH 10 ELECTRIC NO BOX

Giá bán : 90,000 VND

ASTRO SWITCH 20 FIRE NO BOX

Giá bán : 90,000 VND

CANDY RIDEWATCH NO BOX

Giá bán : 130,000 VND

CANDY GASHAT NO BOX

Giá bán : 170,000 VND

DX KAMEN RIDER OOO GASHAT NO BOX

Giá bán : 220,000 VND

MEDAL NO BOX

Giá bán : 20,000 VND

GAIM CHRISTMAS LOCK SEED NO BOX

Giá bán : 50,000 VND

MEMORY W NO BOX

Giá bán : 50,000 VND

(JPV) DX THUNDER GALE VISTAMP

Giá bán : 850,000 VND

(JPV) DX DON ONITAIJIN

Giá bán : 2,950,000 VND

(JPV) DX DON ZENKAIOH

Giá bán : 1,650,000 VND

DX GAISOULKEN MEMORIAL (JPV)

Giá bán : 5,500,000 VND

  • Lượt truy cập: 47,113,398

  • Tham gia : 04/03/2013

  • Số lượng SP : 18,016