BẠN THÍCH THỂ LOẠI NÀO NHẤT ?

ANIME,MANGA

COMIC ,CARTOON,MARVEL,DC

TOKUSATSU ,REAL ACTION HERO

KHÁC

DX TRI CERBERUS WONDER RIDE BOOK

Giá bán : 350,000 VND

DX MINI SOUND REVICE DRIVER

Giá bán : 490,000 VND

(JPV) DX KING-OHGER (BONUS)

Giá bán : 2,350,000 VND

DX GEKI TOUJA 2ND (THIẾU ĐUÔI).

Giá bán : 1,550,000 VND

ULTRA REPLICA FUSION CARD SET

Giá bán : 2,350,000 VND

ULTRAMAN CARD SET

Giá bán : 350,000 VND

DX SPACE GUARDIAN

Giá bán : 1,250,000 VND

(JPV) DX MEDAJARIBA OPEN

Giá bán : 1,250,000 VND

(JPV) DX ASTRO SWITCH SET 04

Giá bán : 190,000 VND

(JPV) DX ASTRO SWITCH SET 5

Giá bán : 190,000 VND

(JPV) DX ZETSUMERISE KEY & ...

Giá bán : 1,550,000 VND

DX FIFTY GALE VISTAMP

Giá bán : 650,000 VND

  • Lượt truy cập: 52,604,504

  • Tham gia : 04/03/2013

  • Số lượng SP : 18,339