BẠN THÍCH THỂ LOẠI NÀO NHẤT ?

ANIME,MANGA

COMIC ,CARTOON,MARVEL,DC

TOKUSATSU ,REAL ACTION HERO

KHÁC

DX LOST DRIVER

Giá bán : 1,950,000 VND

DX GAISOKEN

Giá bán : 1,650,000 VND

DX KYORYUJIN BLACK VER LIKE NEW

Giá bán : 2,900,000 VND

CANDY SG PROGRISE KEY MECHI MAGIA

Giá bán : 250,000 VND

CANDY SG PROGRISE KEY EKAL MAGIA

Giá bán : 250,000 VND

DX DECA BIKE ROBO 2ND

Giá bán : 1,950,000 VND

DX GINGA RIDEWATCH

Giá bán : 990,000 VND

DX GOKAI SILVER CHANGER (THIẾU)

Giá bán : 900,000 VND

DX RV ROBO CARRANGER LIKE NEW

Giá bán : 4,900,000 VND

DX TRI-CONDOR 2ND

Giá bán : 700,000 VND

DX ZIO-DECADE RIDE WATCH 2ND

Giá bán : 650,000 VND

  • Lượt truy cập: 33,983,932

  • Tham gia : 04/03/2013

  • Số lượng SP : 12,335