BẠN THÍCH THỂ LOẠI NÀO NHẤT ?

ANIME,MANGA

COMIC ,CARTOON,MARVEL,DC

TOKUSATSU ,REAL ACTION HERO

KHÁC

DX ZIKAN JACLAW 2ND

Giá bán : 650,000 VND

DX MOSA HENSHIN GUN AND BLADE

Giá bán : 2,400,000 VND

DX HOUOU SHIELD + HOUOU BLADE

Giá bán : 1,200,000 VND

BANDAI JOINT UNION / MAGIKING

Giá bán : 1,250,000 VND

DX FULL POWER GRIDMAN

Giá bán : 2,600,000 VND

DX PTERAIDEN OH LIKE NEW

Giá bán : 1,950,000 VND

DX YELLOW DIAL FIGHTER

Giá bán : 650,000 VND

DX NECROM EYECON SET

Giá bán : 750,000 VND

CSM KAMEN RIDER RYUKI V BUCKLE 2ND

Giá bán : 9,500,000 VND

CSM DRAGVISOR KO BOX

Giá bán : 1,900,000 VND

DX KISHIRYU JIN

Giá bán : 1,550,000 VND

DX GOKAI MOBIRATE LEGEND

Giá bán : 1,650,000 VND

DX KYUTAMA ĐẶC BIỆT

Giá bán : 150,000 VND

  • Lượt truy cập: 32,872,949

  • Tham gia : 04/03/2013

  • Số lượng SP : 11,763