BẠN THÍCH THỂ LOẠI NÀO NHẤT ?

ANIME,MANGA

COMIC ,CARTOON,MARVEL,DC

TOKUSATSU ,REAL ACTION HERO

KHÁC

DX DOOM GEATS RAISE BUCKLE

Giá bán : 1,350,000 VND

DX ZYUDENRYU 03 ANKYDON 2ND

Giá bán : 950,000 VND

DX KING OHGER

Giá bán : 1,880,000 VND

DX KING OHGER OPEN

Giá bán : 1,850,000 VND

DX GATACK ZECTER

Giá bán : 1,450,000 VND

DX GUARDIAN WEAPON CICADA BLADE

Giá bán : 590,000 VND

DX HATENA MISSION BOX 002 OPEN

Giá bán : 490,000 VND

(JPV) DX FOURZE DRIVER OPEN

Giá bán : 1,650,000 VND

DÂY NỐI (VÀNG)

Giá bán : 59,000 VND

MEDAL HOLDER

Giá bán : 990,000 VND

DX LEGEND RIDE MAGNUM

Giá bán : 790,000 VND

  • Lượt truy cập: 61,255,391

  • Tham gia : 04/03/2013

  • Số lượng SP : 19,777