BẠN THÍCH THỂ LOẠI NÀO NHẤT ?

ANIME,MANGA

COMIC ,CARTOON,MARVEL,DC

TOKUSATSU ,REAL ACTION HERO

KHÁC

66 ACTION MEGAMAN (280K/1 HỘP)

Giá bán : 280,000 VND

NENDOROID 556B ROCKMAN METALBLADE VER ...

Giá bán: 490,000 VND

Giá K/M: 390,000 VND

TAMASHII BUDDIES ZERO

Giá bán : 550,000 VND

TAMASHII BUDDIES MEGAMAN X

Giá bán : 550,000 VND

TRUFORCE MEGAMAN X

Giá bán : 3,500,000 VND

NENDOROID 556 ROCKMAN

Giá bán : 1,550,000 VND

D ARTS BLACK ZERO

Giá bán : 2,550,000 VND

  • Lượt truy cập: 47,113,183

  • Tham gia : 04/03/2013

  • Số lượng SP : 18,016