BẠN THÍCH THỂ LOẠI NÀO NHẤT ?

ANIME,MANGA

COMIC ,CARTOON,MARVEL,DC

TOKUSATSU ,REAL ACTION HERO

KHÁC

SODO ROCKMAN KO BOX

Giá bán : 150,000 VND

COMBO 3 MEGAMAN CHIBI 3 CON

Giá bán : 550,000 VND

COLLAB ROCKMAN 30 10TH 2ND

Giá bán : 1,650,000 VND

66 ACTION MEGAMAN (280K/1 HỘP)

Giá bán : 280,000 VND

TAMASHII BUDDIES MEGAMAN X

Giá bán : 550,000 VND

  • Lượt truy cập: 61,254,988

  • Tham gia : 04/03/2013

  • Số lượng SP : 19,777