BẠN THÍCH THỂ LOẠI NÀO NHẤT ?

ANIME,MANGA

COMIC ,CARTOON,MARVEL,DC

TOKUSATSU ,REAL ACTION HERO

KHÁC

SHF MEGAMAN ZERO 2ND

Giá bán : 1,950,000 VND

66 ACTION MEGAMAN (280K/1 HỘP)

Giá bán : 280,000 VND

NXEDGE STYLE NX ZERO

Giá bán : 750,000 VND

D-ARTS ZERO TYPE 2 LIKE NEW JPV

Giá bán : 2,300,000 VND

D ARTS ZERO TYPE2 2ND

Giá bán : 2,200,000 VND

D-ARTS BLACK ZERO LIKE NEW

Giá bán : 2,550,000 VND

NENDOROID 1018 MEGAMAN X

Giá bán : 1,350,000 VND

NENDOROID 883 ROLL MEGAMAN VER

Giá bán : 1,450,000 VND

D-ARTS MEGAMAN X FAKE

Giá bán : 550,000 VND

4 INCH NEL SHOOTING STAR ROCKMAN

Giá bán : 1,550,000 VND

NENDOROID 556B ROCKMAN METALBLADE VER ...

Giá bán: 490,000 VND

Giá K/M: 390,000 VND

TAMASHII BUDDIES ZERO

Giá bán : 550,000 VND

TAMASHII BUDDIES MEGAMAN X

Giá bán : 550,000 VND

  • Lượt truy cập: 38,275,261

  • Tham gia : 04/03/2013

  • Số lượng SP : 14,616